Chvály

Chvály se v křesťanském „slangu“ staly označením pro duchovní písně. Společný zpěv vnímáme jako jednu z možností, jak vyjádřit naši vděčnost za to, co pro nás Bůh udělal a stále dělá. Ale tato vděčnost se samozřejmě nemusí jen vyzpívat, ale „chválou“ může být stejně tak modlitba, poslouchání kázání, finanční dar, praktická pomoc...