Klub Kamínek

Klub Kamínek je dětský klub pro rodiče s dětmi ve věku 1 až 6 let. S využitím prvků Montessori pedagogiky se snažíme vytvářet příjemné, tvořivé a inspirativní prostředí, které podporuje rozvoj dětské osobnosti.

Pro rodiče nabízíme přátelské prostředí ke sdílení radostí i starostí rodičovského života a nově chystáme vzdělávací semináře či relaxační výtvarné tvoření.

Průběh setkání Kamínku:
9.00 hod. - začátek, děti si po příchodu vyberou jednu z mnoha vystavených aktivit a samostatně se jí věnují, aktivity mohou libovolně střídat
9.45 hod. - společné přivítání, tématický program
10.00 hod. - svačinka (společně připravovaná)
10.30 hod. - vyrábění a tvoření
11.00 hod. - ukončení

Vstupné 40 Kč na dítě, 25 Kč na dalšího sourozence (nutno se předem hlásit).

Kontakt:
Petra Dadáková, petra.havlicko@seznam.cz, 777 954 299
Kdy a kde:
čtvrtek 9:00 - 11:00, Kamenná 1