Tým Kontakt

Betanie od svého začátku podporuje vznik nových společenství. Kontakt je od podzimu 2020 nově vznikající komunita Církve bratrské v Brně. Myšlenkou je dlouhodobý záměr zakládat nová společenství, která sama založí další při zůstávání ve vzájemné spolupráci a vytváření tak jednoho společného brněnského networku. Základními hodnotami Kontaktu je proměna a růst, každodenní víra, štědrost a přijetí druhých. Více informací najdete na www.jsmekontakt.cz nebo www.facebook.com/jsmekontakt.

Kontakt:
Petr Dvořáček, petr.dvoracek@cb.cz, 736 779 216