Wyld Life

Young Life je dynamická nezisková organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase. Během našich organizovaných i spontánních aktivit jako jsou jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubová a kreativní činnost, vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. Kvalifikovaní dospělí vedoucí naslouchají, vedou a podporují mladé lidi v době dospívání skrze přátelské vztahy. Ve spolupráci se školami a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka rodilými mluvčími.

WyldLife je větví YoungLife pro studenty od 12 do 15 let. Scházíme se dvakrát měsíčně a snažíme se vytvářet atmosféru kde se děti mohou cítit přirozeně, bezpečně a být sami sebou. Smějeme se spolu, hrajeme bláznivé hry, jíme. Také si povídáme o každodenních tématech jako je přátelství, láska a přibližujeme dětem postavu Ježíše. Dáváme jim možnost diskutovat o křesťanství a dalších tématech která jsou pro ně důležitá. WyldLife je otevřen všem studentům bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení.

Kontakt:
Petra Hašková, 607 103 159, petra@hasko.info
Kdy a kde:
informace o aktuálních akcích najdete na našich fb stránkáh
Web:
ylbrno.com