Betánský blog

 • O příspěvku
 • Datum: 16. 4. 2013

Kdo má vést církev?

Když se v církvi volí starší sboru, tedy ti, kteří mají vést společenství, stojí za to si připomenout několik důležitých pohledů na osobu „staršího“.

[caption id="attachment_180" align="alignnone" width="600"]Meghdut Gorai: Sheep herd passing by Meghdut Gorai: Sheep herd passing by[/caption]

Bible používá tři řecké termíny pro označení staršího:
 1. Presbyteros, což lze přeložit jako presbyter nebo-li starší. Vycházející z kontextu novozákonní židovské kultury.
 2. Episkopos, znamená biskup, dohlížitel či strážce (termín vychází z řecko-římského světa).
 3. Poimén, překládá se jako pastýř.
Když vyjdeme z tohoto názvosloví, mohli bychom říct, že starší má být člověk:
 • starší věkem nebo službou
 • obdarován pro řízení, vedení a správu církve
 • strážící církev jako noční hlídka
 • sytící, přivádějící na dobrou pastvu, ke zdrojům duchovní obživy jakožto pastýř
Krom těchto jeho vlastností, má jeho život vykazovat následné:
 • bezúhonnost, jen jednou ženatý; má-li děti, jsou věřící (Tt 1,6)
 • dobře vede svou rodinu (1Tm 3,4)
 • dobře vede sám sebe (Tt 1,7-8)
 • znalý Bible a pevný v učení (Tt 1,9)
 • horlivý (1Pt 5,2)
 • nezaměřuje se jen na své potřeby, je smířlivý, nezištný (Tt 1,5-9)
 • má jistou míru duchovní a osobnostní zralosti (Tt 1,8; 1Tm 3,3)
 • není nově obrácený (1Tm 3,6)
Správnou volbu a otevřené uši ke slyšení Božího povolání do krásného úkolu! Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu (1Tm 3,1).

Petr Dvořáček

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »