Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 1. 10. 2012

Ohlédnutí za létem: Dorostový tábor

Letošní dorostový tábor se konal opět nedaleko vesnice Křídla u Nového Města na Moravě. Tábořili jsme na vypůjčeném tábořišti se srubem, indiánskými stany tee-pee, přírodní saunou a jinými vymoženostmi, které často nenajdete ani v nejmodernějších domácnostech. Účastnilo se 14 dorostenců, z toho 4 mimobetánští, ale celkem nás bylo i s vedoucími, kuchaři, lékařem a rodinami vedoucích přes 30. Po loňském experimentálním termínu v červenci jsme se vrátili (i když trochu nuceně) k tradičnímu konci srpna a byli jsme odměněni lepším počasím. Ne, že by vůbec nepršelo - zažili jsme i dramatické noční manévry se zatékáním do stanů a přesouváním lehátek, ale rozdíl oproti upršenému a studenému loňskému táboru byl veliký.

[caption id="" align="alignnone" width="570" caption="Výcvik v šermu"]Výcvik v šermu[/caption]

Téma tábora nás přeneslo do středověku. Dorostenci vstoupili jako družiníci do služeb krále Íka, který vládl jedné půlce rozštěpeného království a který chtěl zemi sjednotit (a měl na to právo). Po výrobě meče a podstoupení důkladného výcviku v boji začali naši družiníci plnit úkoly, které byly k sjednocení země zapotřebí. Museli najít klíče ke dveřím bez zámků, za kterými byl uložen pergamen s vylíčením okolností rozštěpení království a místem ukrytí staré královské koruny. Tuto korunu pak družiníci nalezli. Následovalo plnění tří dávných slibů a tak jsme na dva dny vyrazili za moře hledat ukradené ostatky, pátrali jsme po ztraceném klíči k rodinnému tajemství a očistili pošpiněnou čest jednoho šlechtického rodu tím, že jsme vypátrali pachatele zločinu. Komplikací se stalo vyloupení královské pokladnice, při kterém byly ukradeny nashromážděné artefakty. Družiníci museli vše získat zpět.

[caption id="" align="alignnone" width="570" caption="Nalezení původní královské koruny"]Nalezení původní královské koruny[/caption]

Náš život ale nebyly jen povinnosti, a proto jsme zažili i královský turnaj s jízdou na koni a ovládáním dřevce a naučili se středověký tanec. Na ranních setkáních jsme mluvili o různých aspektech služby Kristu jako našemu králi. Družiníci také plnili zkoušky, které jim umožňovaly povýšení nejprve na panoše, poté na vladyky a nakonec na rytíře. Za královskou službu dostávali žold, za který bylo možné zakoupit v místní krčmě lahodný mok či čas na trampolíně. Vyvrcholením tábora se stala stavba katapultu a následné zdařilé dobytí nepřátelského hradu. Království bylo sjednoceno!

Fotografie z tábora naleznete v betánské fotogalerii.

Jirka Mikulášek

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »