Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 4. 6. 2013

Jarní sborový víkend, 17. - 19. 5. 2013

Po dvouleté odmlce jsme se jako Betánie vrátili na místo činu, do Zubří. Sjeli jsme se, abychom si užili čerstvého vzduchu, sebe navzájem, abychom měli víc času na nerušené a nenucené rozhovory, abychom na tomto klidném místě hledali další směřování pro Betánii a také abychom využili zdejší rybník ke trojnásobnému křtu. Ale to už předbíhám...

[caption id="" align="alignnone" width="600"]Bedlivě sledujeme prezentace ze skupinových debat. Bedlivě sledujeme prezentace výstupů ze skupinových debat.[/caption]

Víkend byl tentokrát velmi programově nabitý. Prvním blokem jsme zahájili hned v pátek po večeři. Vycházeli jsme z toho, co si Betánie dala za cíl už při svém zrodu. Zkráceně se tomu mezi 'Betáňany' říká O-ŠI-BU. Je v tom zakódováno, že jako Betánie chceme Oslavit Boží jméno, Šířit dobrou zprávu a Budovat otevřené a pečující společenství. O-ŠI-BU nás jako červená nitka provázelo všemi bloky programu, které pokračovaly v sobotu. Ve skupinkách nebo společně jsme hledali odpovědi na tyto otázky: Kam směřujeme? Jaký máme cíl? Komu sloužíme? Důležité pro nás byly modlitby, protože jsme se chtěli vyvarovat toho, abychom si vizi pro Betánii pro nadcházející období sami vymysleli. Modlitby jsme tentokrát i psali a ty byly posléze promítány mezi jednotlivými bloky, což pro mě byla velmi zajímavá zkušenost, protože se ukázalo, že některé věci, které mi leží na srdci, leží i na srdcích dalších členů...

[caption id="" align="alignnone" width="600"]O jízdu po rybníce byl mězi dětmi veliký zájem. O jízdu po rybníce byl mězi dětmi veliký zájem.[/caption]

V sobotu odpoledne byl tradičně prostor pro sporty, výlety, rozhovory – prostě pobyt na čerstvém vzduchu a počasí nám to, díky Bohu, umožnilo. Největší zájem byl samozřejmě o vodní sporty, jmenovitě plavbu na šlapadlech, kánoích a pramicích, a lovení pulců.

[caption id="" align="alignnone" width="600"]Naši tři křtěnci a kazatel byli oblečeni do apartních bílých hábitů. Naši tři křtěnci a kazatel byli oblečeni do apartních bílých hábitů.[/caption]

V neděli dopoledne jsme se sešli u rybníka k open-air bohoslužbě, kde kromě Večeře Páně proběhly i křty. Myslím, že příjmení křtěnců stojí za zmínku, protože jsou prostě tematická: Lásková, Věrný a Jordán :-)

Ráchel Bílá

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »