Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 15. 10. 2017

Rodičem se stáváš v obýváku

Tento materiál je stručným přehledem kázání na Jan 17 v rámci série „Duchovní rodičovství“ z 15. 10. 2017 a může sloužit k návratu k tématu či jako podklad pro studium na skupince nebo v rodinách.

Základní otázkou je, proč bychom měli vůbec o duchovním rodičovství mluvit a zda něco takového vidíme na Ježíšové službě.

Přečti si 17. kapitolu Janova evangelia a pokus se pojmenovat jaký vztah měl Ježíš ke svým učedníkům.

Duchovní rodičovství (doprovázení, podpora, pomoc druhým na duchovní cestě) je snadno napodobovatelné. Co sami zažijeme, dokážeme předávat.

Zažili jsme něco jako duchovní doprovázení (rodičovství)? Jaké to bylo? Vedli jsme podobně někoho druhého? Pokud ano, jak se to dařilo?

Duchovní rodičovství nese hojnější ovoce.

  • umožňuje řešit osobní potřeby a zápasy
  • napomenutí i povzbuzení přichází rychleji, když je třeba
  • není to jen pro studované a silně obdarované, ale pro každého
  • slova Bible, evangelium se dostává do kontextu konkrétních životních problémů a otázek

Co můžete udělat pro to, abyste se buď stali tím, kdo doprovází anebo si našli někoho, kdo by doprovázel vás?

Rodičem jsme jen několika dětem v životě. Podobné je to i v duchovním rodičovství. Ježíš sám se zaměřil především na 12 mužů.

Modli se a zamysli se na 3 minuty, ke komu tě Bůh volá, komu by ses mohl věnovat? Může to být kdokoli z tvého okolí (ze sboru i mimo něj).

Na rodičovství se musí každý připravit. Devět měsíců je moc dobrá věc! Na duchovní rodičovství se také potřebujeme připravit.

Věnuj 3 minuty tomu, že vysvětlíš druhému nebo sám sobě nahlas evangelium tak, jak by bylo pochopitelné tvému sousedovi. Připrav si vlastní svědectví, abys uměl vysvětlit, proč ty sám věříš.

Křesťanství není ničím takovým jako pouhým chozením do sboru se znalostí dogmatiky a křesťanské etiky. Tohle není křesťanství. Zapomeňme na to! Křesťanství je mnohem spíše duchovní rodičovství. Provázení druhých na cestě k Bohu. Může to dělat každý, není to nic složitého, nic to nestojí a často to začíná třeba v obyváku.

Petr Dvořáček

« Novejší příspěvek | Starší příspěvek »