Betánský blog

  • O příspěvku
  • Datum: 5. 11. 2017

Samson – když nevíme, jak žít

Ocitáme se v době, kdy Danovci (jeden kmen Izraele) stále neosídlili své území po vyjití z Egypta, Vládne politický zmatek, nadvláda Pelištejců. Vládne náboženský zmatek, vytvářený pohanským prostředím kolem Izraele, mnohými uctívači nejrůznějších bohů (návrší, obětiště, nevěra Izraele). Jsme v době kolem r. 1070 př. Kr.

Je hned několik věcí, které si na příběhu Samsona můžeme uvědomit:

Samson byl obdařený neskutečnou silou, kterou působí Duch Hospodinův, který se ho zmocňuje. Je schopen nemožného! Tato síla mu byla dána k tomu, aby začal vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců“. Jako Samson i my jsme správci Božích darů k nějakému úkolu!

Jaké dary (duchovní) máš? Může jít o zcela běžná „nadání“ až po věci nadpřirozené povahy. Jmenuj dvě až tři věci.

Jak se ti daří je užívat ve svém životě? Víš, k čemu je máš a jak je požívat? Na kolik je tvůj život veden právě dary do tebe vloženými?

Když se podíváme na Samsona, vůbec nebere Mojžíšův zákon – bere si pelištejku, chodí za prostitutkami, a znovu žije na hromádce s pelištejkou Delílou. V jeho reakcích se opakovaně objevuje motiv pomsty – nenávisti. Samson mohl být silným soudcem nad Izraelem, který by byl schopen vždy zajistit svobodu Izraeli, kdyby pelištejci vystrkovali růžky. Místo toho se potácí ve vztazích s ženami, v mládí neposlouchá rodiče, Mojžíšův zákon a nakonec i prozradí, v čem tkví jeho síla, čímž zradí víru ve své poslání (protože ho ohrozil). Na Samsonovi vidíme, jak hřích komplikuje život člověka.

Objevuje se ve tvém životě nějaký opakovaný hřích, hříšné jednání, myšlení, reakce?

Hřích je všechno, kde míjíme Boží záměr pro náš život. Míjíš ho? Pokus se odpovědět si, proč to děláš.

Samson je člověk jako my. Potácí se mezi tím naplnit svůj život vším, k čemu ho Bůh na tuto zem postavil a mezi tím, co chce jeho srdce. Mezi využitím darů a zneužitím jen pro sebe.

Znáš tento střet uvnitř sebe? V jakých oblastech života ho nejvíce vnímáš? Jak se ti daří jednat a naplňovat život věcmi, které odpovídají tomu, čemu o životě věříš? Co potřebuješ změnit?

Spravujme své dary, opouštějme své hříchy a nenechme se udolat svým selháváním. U Boha je všechno možné, jen se ho držme! On je totiž podivuhodný (jméno anděla předpovídajícího narození Samsona). Bůh jedná podivuhodně a používá si všechno – i Samsona, i mě i tebe!

Novejší příspěvek | Starší příspěvek »