Kázání

Kázající Tomáš Lásko

16. 6. 2019
Život v Kristu - Tomáš Lásko
Série Tajemství života
Verš: Koloským 3:1-17
26. 8. 2018
Dávání - finance - Tomáš Lásko
Verš: Matouš 6:19-34; Římanům 3:19-26
19. 2. 2017
Manželství a práce - Tomáš Lásko
Série Rodina (2017)
Verš: Efezským 5:20-33
2. 10. 2016
Evangelium ve vztazích - Tomáš Lásko
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Marek 12:28-34; Skutky 15:36-41
15. 2. 2015
Celibát - Tomáš Lásko
Série Život ve dvou
25. 1. 2015
Nevěra - Tomáš Lásko
Série Život ve dvou
9. 2. 2014
NEbezpečné signály - Tomáš Lásko
Série Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj
Verš: Gen 3:1-13, 1.Kor 6:19-20
17. 11. 2013
'Zapomenutá' poslušnost-blízkost Bohu - Tomáš Lásko
Série Quo vadis?
Verš: Malachiáš 3:1-18
28. 4. 2013
Když nebe mlčí - Tomáš Lásko
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Jób 30: 15-27, Skutky 9:1-16
24. 2. 2013
O rodině - Tomáš Lásko
Série Měsíc pro rodinu
Verš: Gen 28:10-16
13. 5. 2012
Manželství jako dar - Tomáš Lásko
Série My dva spolu a šťastně
Verš: Římanům 11:29