Dary

Děkujeme všem, kteří přispívají nejen svým časem a silami, ale i finančními dary. Vážíme si toho a s příspěvky nakládáme zodpovědně a transparentně. Dary slouží k zajištění betánských aktivit včetně podpory sociálního fondu a bez nich by se mnohé akce nemohly vůbec realizovat. Děkujeme.

  • účet Betanie pro dary: 0707070707 / 2010
  • Pokud byste chtěli přispět do sociálního fondu, nasledujte prosím infomace na samostatné stránce o sociálním fondu.
  • Podpořit nás můžete také praktickou pomocí. V tomto případě prosím kontaktujte vedení sboru na emailové adrese starsovstvo@betanie.cz.