Kdy a kde se scházíme

Tato stránka shrnuje pravidelná setkání celého našeho společenství nebo některých skupin. Kompletní přehled našich setkání a aktivit najdete na stránce Aktivity.

Neděle

10:00BohoslužbySpolečenské Centrum (dříve Klubovna) Brno-sever
Okružní 21

Čtvrtek

9:00Klub Kamínek
dětský klub pro rodiče s dětmi ve věku 3 až 6 let využívající prvků Montessori pedagogiky
Kamenná 1
16:30Mladší dorost
program pro děti od druhé do čtvrté třídy
Kamenná 1
18:15Starší dorost
program pro děti od páté třídy do věku, kdy je to ještě baví
Kamenná 1