Oznámení (/)

Pokoj lidem dobré vůle

Pro období vánočních svátků znovu vyhlašujeme iniciativu „Pokoj lidem dobré vůle“. K tomu budou k dispozici na informačním stolku při bohoslužbách přání k Vánocům a k Novému roku zakoupená z BTM (Brněnská tisková misie). S pomocí těchto (nebo vlastnoručně vyrobených přání) navštivme své sousedy, známé a přátele a popřejme jim „Boží pokoj“ (či svobodně cokoli jiného z naší naděje).

Slavnost narození Ježíše Krista 25.12.

Zveme na Slavnost narození Ježíše Krista 25. 12. od 10.00 do Společenského centra Brno sever.

29. 12. na Musilce!

V neděli 29.12. od 10.00 se koná z technických důvodů bohoslužba na Musilce, ul. Musilova 2.

Setkávání mladých

Setkávání mladých (13+) probíhají vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 16:55 na Kamenné 1. A každou druhou neděli se koná Discovery Bible skupinka u Svadbíkových v 17:30 (Pod Červenou skálou 3). Více informací najdete na webu Betanie.

Setkávání Dorostu

Zveme děti ve věku od 7 do cca 13 let na pravidelná setkání "Dorostu" každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 (pro věk 7 - 10) a od 18:00 do 19:45 (pro věk 10 - cca 13). Více informací na webu Betanie.

Sbírka

Sbírka v neděli 1.12.2019 činila 4177 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-