Oznámení (/)

Letní série Dopis z nebe

Od 14. července do 25. srpna zveme na novou sérii kázání s názvem „Dopis z nebe“, která se bude zabývat známou biblickou knihou Zjevení.

Léto 2019

Během letních prázdnin neprobíhají pravidelné schůzky dorostu ani mládeže. Stejně tak během prázdnin neprobíhá na bohoslužbách besídka pro děti. Prosíme o modlitby za připravované letní pobyty: •City Camp proběhne 8. – 12. 7. info u Valoškových nebo Petry Haškové •Betánská dovolená proběhne 20. – 27. 7. info u Ireny Elis •Andělský kemp proběhne 28. 7. – 3. 8. •Dorostový tábor 10. – 17. 8. (putovní tábor pro starší děti) a 17. - 25. 8. (Křídla). Info u Jirky Mikuláška.

Modlitby za Karla

Zveme vás, abyste se přidali k modlitebnímu a postnímu zápasu za Karla H. na základě textů z proroka Daniele, kde se Bůh přiznal k Danielovi, který přiložil své srdce, aby pochopil. Dan 10:12 „Promluvil ke mně: Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdys přiložil své srdce, abys pochopil i aby ses pokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já.“ Za co vnímáme potřebné se modlit? 1) Aby Karel mohl zažít duchovní posun v jeho životě a vztahu s Bohem. 3 Janův 1:2 „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.“ 2) Aby Karel mohl uvidět, jaký s ním má Bůh plán, jak ho může oslavit v této nemoci a pokud ho uzdraví, tak proč a k čemu. Zveme k 3-týdennímu modlitebnímu zápasu v období 12.8. do 1.9. Více informací pošleme do mailu.

Modlitby za školáky 1. 9.

V neděli 1. 9. se budeme v rámci bohoslužby modlit a žehnat všem školou povinným!

Sbírka

Sbírka v neděli 11.8.2019 činila 3809 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-