Oznámení (/)

Série kázání ŽIVOT JE ŠANCE

V neděle od 24. 3. do 21. 4. zveme na sérii kázání „Život je šance“, která je součástí celocírkevního projektu Církve bratrské „40 dní s Biblí“. Příští neděli s podnázvem Obživen Duchem!

Velikonoce 2019

Zveme na Velkopáteční pašije, které proběhnou 19. 4. od 18:00 ve Společenském centru B-S. Zveme na Velikonoční pondělí na Majáku, Dusíkova 5 (od 14:30) s velikonočním dopoledním výletem, ke kterému byly rozeslány bližší informace (připravuje Michal Bauer).

Mosty k lidem

Trénink Mosty k lidem zaměřený na dovednosti ve sdílení evangelia proběhne naposledy v termínu 28. 4. ve Společenském centru B-S od 15:00 hodin.

Vizitace sboru s hlasováním o setrvání kazatele 10. - 12. 5.

Ve dnech 10. – 12. 5. proběhne vizitace sboru (návštěvy vizitátorů po rodinách bude koordinovat Irena Elis) s nedělním vizitačním členským shromážděním (hned po bohoslužbě od cca 12:00 ve SC), ve kterém zároveň proběhne hlasování o setrvání správce sboru Petra Dvořáčka. K tomuto hlasování musí být přítomna min ½ členů sboru vč. sam. stanice Na Skále.

Sbírka

Sbírka v neděli 7.4.2019 činila 1991 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-