Oznámení (/)

Důležité! Bohoslužba 9.10.

Bohoslužba 9.10. nebude na Okružní 21 z důvodu obsazenosti prostor. Sejdeme se na Musilce (Musilova 2), jako vždy v 10:00.

Série kázání od 25.9.: Rodina víry, naděje a lásky

Série kázání zaměřená na rodinu. Budeme vycházet z 1Kor 13:1-13.

Vyrovnané otcovství od 5.10.

Srdečně zveme všechny táty na 12 setkání o Vyrovnaném otcovství. Nový běh začíná 5.10. na Smetanově 14, začátek 17:30 konec 19:00, zvonek Betanie kancelář. Případní další zájemci se hlaste u Aleše Navrátila / ales.navratil@cb.cz

Modlitební skupinka každé úterý

Srdečně Vás zveme na sborové Modlitební setkávání každé úterý od 7:00 do 8:30 na Smetanově 14. Zvonek Betanie - kancelář. Scházíme se s výjimkou svátků a prázdnin. Vítáme i nepravidelné návštěvníky, kteří mohou třeba jen na chvíli. Začínáme krátkým úvodem o modlitbě. Modlíme se za naše město, sbor, sousboří a je zde prostor i pro osobní přímluvy. Ty můžete zasílat i na betanie@betanie.cz

Sbírka z minulé neděle

Sbírka z neděle 18.9.2022 činila 6.296,- Kč a je určena na potřeby našeho sboru. Všem dárcům děkujeme za jejich podporu Božího díla tímto způsobem.

K modlitbám se zápisu staršovstva

Modleme se, prosím, aktuálně za: ● Start školního roku, nových skupinek a setkávání ● Klub Ulita pro děti z Lesné v KC Omega ● Hledání nového redaktora / redaktorky sborového časopisu Nová Betanie. ● Dobré zabydlení nájemníků - studentů - na bytě na Oblé a bezproblémovou spolupráci s nimi

prev | next | auto off