Oznámení (/)

Série kázání "Dopisy apoštola Jana TOBĚ"

Zveme na novou letní sérii nedělních kázání s názvem "Dopisy apoštola Jana TOBĚ" - budeme se zabývat 3 biblickými dopisy apoštola Jana. Každou neděli od 10:00 ve Společenském centru Brno sever nebo nás můžete poslouchat přes link na webových stránkách betanie.cz.

FB / IG / YT

Můžete nás najít na Face booku, Instagramu a YouTube kanále (Sbor Církve bratrské v Brně Betanie), kde najdete také záznamy kázání a všechny aktuální pozvánky a oznámení.

Besídka, dorost, mládež

Pravidelná setkávání dětí, dorostenců a mládeže se přes léto nekonají. Pořádáme letní dorostový tábor a "puťák". Více informací na betanie@betanie.cz

Letni kempy 2021

Prosime o modlitby za letní kempy, se kterymi pomaháme nebo je organizujeme: City Camp Brno 5. - 9. 7. Andělský kemp 31. 7. - 7. 8. Dorostový tábor Křídla 15. - 22. 8. a tomu předcházejicí putovní tabor staršího dorostu a mládeže.

Skupinka o rodičovství

Plánuje se 12 setkání v Září až Prosici. Více info: NavratilovaMariana@gmail.com

Sbírka z minulé neděle

Sbírka z neděle 11.7.2021 činila 1.657,- , která je určena na potřeby našeho sboru. Všem dárcům děkujeme za jejich podporu Božího díla tímto způsobem.

Mimořádná sbírka na oblast Jižní Moravy postiženou tornádem

Veřejná sbírka Diakonie Církve bratrské „Matouš 25“ Číslo účtu 2301173860 / 2010 variabilní symbol 555 Více info: https://portal.cb.cz/2021-pomoc-pro-jizni-moravu. Více info obecně k pomoci: https://betanie.cz/pomoc-jizni-morava

Možnost cílené podpory na Hodonínsko

Je možné zasílat finanční dary na podoporu Hodonínska na účet sboru Církve bratrské Třinec Sosna. Všechny takto zaslané peníze půjdou na pomoc do oblasti Hodonína a o distribuci ke konkrétním potřebným se bude starat Pavel Popovský (sám pochází z obce Lužice - jedna z nejvíce postižených obcí tornádem), Pavel je vedoucí místní stanice v Hodoníně. Každá částka pomáhá. Číslo účtu: 1735052359 /0800 (Česká spořitelna); Zpráva pro příjemce: hodonin. Prosíme nezapomeňte uvést zprávu pro příjemce. Aktuálni informace: https://www.cbsosna.cz/oznameni/pomoc-pro-hodonin/

prev | next | auto off