Oznámení

Série "Ve stopách Kristových"

Právě běží série "Ve stopách Kristových", která nás vede Lukášovým evangeliem. Jste srdečně zváni!

Výroční členské shromáždění 26.3.

Výroční členské shromáždění proběhne 26.3. od 15:00 zde na Okružní 21. Prosíme všechny členy o účast.

Velkopáteční ztišení na Smetanově 14 - 7.dubna

Na Velký pátek 7.4. od 10:00 si chceme připomenout hloubku a význam Kristovi oběti na kříži. Bude to formou čtení z Žalmu 22 a Evangelií. Budeme také chválit, modlit se. Hlídání pro děti není, je ale možné využít dorostovou klubovnu vedle sálu. Všichni jsou srdečně zváni!

Betanské odpoledne na Majáku 10.4.

Betanské velikonoční odpoledne se bude konat na Majáku - Dusíkova 5 v pondělí 10.4. od 15:00 do 19:00. Plánujeme pro zájemce výlet, který by se zakončil na Majáku. Bližší info půjde před akcí.

Chlapský Survival víkend s dětmi 28.-30.4.

Zveme na chlapský survival víkend s dětmi, který proběhne 28.-30.4. u Březníku. Jde nám o utužující čas s našimi dětmi, mezi sebou a s Bohem. Bližší info u Aleš Navrátila/Radka Bílého nebo pište na betanie@betanie.cz.

Jarní víkend Betanie 19.-21.5.

Jarní víkend bude na Kaprálově mlýně 19.-21.5. u Ochozu u Brna. Bližší informace půjdou mailem.

Vedoucí pro Andělský camp

Hledáme vedoucí na Andělský kemp, letní pobytovou akci pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení. Kemp se koná v Jeseníkách od 23. do 30.7.2023. Hledáme skupinkové vedoucí, ale i hudebníky, kreativce nebo sporťáky. Všichni vedoucí jsou před akcí proškoleni. V případě zájmu kontaktuje Blážu Kotrsovou (775 342 426, blazena.kotrsova@mvs.cz).

Modlitebka na Smetanově 14

PAUZA O JARNÍCH PRÁZDINÁCH. Sborové modlitby! Téměř skupinka. Každé úterý od 8:00 do 9:00. Zvonek Betanie - kancelář

Sbírka z minulé neděle

Sbírka z neděle 19.3.2023 činila 3.303,- Kč a je určena na potřeby našeho sboru. Všem dárcům děkujeme za jejich podporu Božího díla tímto způsobem.