Oznámení

Série kázání: Radost z Božího příchodu k nám

V průběhu Adventu zveme na sérii kázání "Radost z Božího příchodu k nám" (témata: 28.11. Život, 5.12. Naděje, 12.12. Budoucnost, 19.12. Světlo). Každou neděli v 10:00 od 28. 11. do 19. 12. na Okružní 21.

Setkání s Mikulášem - online

V neděli 5. 12. od 17:00 zveme na online Setkání s Mikulášem. Link na zoom bude zaslán zájemcům nebo si o něj můžete požádat (petr.dvoracek@cb.cz). Jako každým rokem připravujeme divadlo o sv. Mikuláši z Patary a písničky pro děti.

Členské shromáždění 12. 12. - ONLINE

Z důvodu plánovaného nouzového stavu přesouváme členské shromáždění 12. 12. na 14:30 do online prostoru. Shromáždění proběhne přes zoom - každý člen obdržel link do mailu. Na tomto členském shromáždění se bude hlasovat o mandátu pro staršovstvo k nákupu sborového bytu. Účast všech členů je velmi důležitá (účast na hlasování!), protože k usnášeníschopnosti shromáždění při rozhodování o nákupu nemovitosti je třeba účast min. 50% členů sboru.

Andělský strom 2021

Milí Betanští, i letos se můžete zapojit do Andělského stromu a zakoupením vánočních dárků potěšit děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení. Svůj zájem o zapojení do projektu prosím nahlaste Petře Dadákové. Čas na předání obálek s dopisy od odsouzených je až do 12.12. Budeme také rádi, pokud se přidáte ke společnému balení vánočních dárků, které se uskuteční na naší nové adrese Smetanova 14 a to v sobotu 11. prosince. Akce bude probíhat celý den a budete-li se jí chtít zúčastnit, domluvte se prosím s Blážou Kotrsovou. V průběhu balení budeme dodržovat vládní opatření, i proto je důležité, abychom věděli, kdy kdo plánuje přijít. Děkujeme!

Sbírka z minulé neděle

Sbírka z neděle 5.12.2021 činila 2562,- Kč a je určena na potřeby našeho sboru Všem dárcům děkujeme za jejich podporu Božího díla tímto způsobem.