Oznámení

Setkávání mladých

Setkávání mladých (13+) probíhají vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 16:55 na Kamenné 1. A každou druhou neděli se koná Discovery Bible skupinka u Svadbíkových v 17:30 (Pod Červenou skálou 3). Více informací najdete na webu Betanie.

Setkávání Dorostu

Zveme děti ve věku od 7 do cca 13 let na pravidelná setkání "Dorostu" každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 (pro věk 7 - 10) a od 18:00 do 19:45 (pro věk 10 - cca 13). Více informací na webu Betanie.

Členské shromáždění 26. 1.

V neděli 26. 1. proběhne členské shromáždění po skončení bohoslužby s volbou nového staršovstva.

Betánský den 26.1. s hostem Danielem Férem

Zveme v neděli 26.1. na společný oběd - každý něco přinese. Po obědě proběhne seminář o vývoji generací "x,y,z". Vše proběhne ve Společenském centru B-S. Pro děti poběží v přízemí pásmo pohádek.

Sbírka

Sbírka v neděli 12.01.2020 činila 4036 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-