Oznámení

Letní pobyty

Prosím modleme se za letní pobyty, které jsou před námi jako Betanií: dorostový tábor 1. - 8. 8. a následně dorostový puťák; Andělský kemp 9. - 16. 8. Young Life Summer Camp (24. - 29. 8.) pro studenty ve věku 13-19 let.

Zoom panelová diskuse

Zvema na Zoom panelovou diskusi ve středy 29.7. (proběhlo) a 19. a 26. 8. od 18.30. Diskuse se bude týkat aktuálních témat Betanie - nemovitosti, úvazky kazatele/vikáře, zakládání nového sboru.

Sbírka

Sbírka v neděli 2. 8. 2020 činila 2305,-Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-