Besídka

Besídka probíhá souběžně s bohoslužbou Betanie (děti se účastní úvodních písní, po kterých odcházejí do besídky) a je určena pro děti přibližně od 3 do 13 let, které jsou rozděleny do několika skupin podle věku. Setkání besídky probíhají v přátelské atmosféře a jejich program je vytvářen tak, aby byl pro děti přitažlivý a srozumitelný. S dětmi se modlíme, zpíváme, povídáme si o jejich trápeních a radostech a snažíme se jim pomoci poznávat Boha.

Kdy:
každou neděli během školního roku mimo prázdnin