Skupinky

Důležitou součástí života sboru jsou také více či méně pravidelná domácí setkávání menších skupinek lidí, kteří se schází ke společnému přemýšlení, studiu, vzájemnému vyučování, modlitbám...

Pokud nejste členem sboru nebo byste se neoznačili za křesťany, nevadí. Rádi Vás uvítáme v některé z našich skupinek.

Pokud je u skupinky uvedeno „otevřená“ znamená to, že je možné se do takovéto skupinky po souhlasu jejich účastníků zapojit. Pokud je uvedeno „uzavřená“, znamená to, že momentálně se nelze připojit.

Pokud byste potřebovali jakkoli pomoct, neváhejte se obrátit na patrona skupinek Petra Dvořáčka (kazatel sboru), který Vám rád pomůže najít pro Vás vhodnou skupinku. Kontakt: petr.dvoracek@cb.cz; tel: 736 779 216.