Skupinky

Důležitou součástí života sboru jsou také více či méně pravidelná domácí setkávání menších skupinek lidí, kteří se schází ke společnému přemýšlení, studiu, vzájemnému vyučování, modlitbám...

Pokud nejste členem sboru nebo byste se neoznačili za křesťany, nevadí. Rádi Vás uvítáme v některé z našich skupinek.

Pokud je u skupinky uvedeno „otevřená“ znamená to, že je možné se do takovéto skupinky po souhlasu jejich účastníků zapojit. Pokud je uvedeno „uzavřená“, znamená to, že momentálně se nelze připojit.

Pokud byste potřebovali jakkoli pomoct, neváhejte se obrátit na patrona skupinek Aleše Navrátila, který Vám rád pomůže najít pro Vás vhodnou skupinku. Kontakt: allesnavratil@gmail.com; tel: 774 908 777.

PRO muže - duchovní obnova pro muže

Workshop o rodičovství

Manželské páry

Pastorační skupina

Skupinka žen na Červeném kopci

Modlitební skupina Stanice

Discovery čtení Bible