Skupinky

Důležitou součástí života sboru jsou také více či méně pravidelná domácí setkávání menších skupinek lidí, kteří se schází ke společnému přemýšlení, studiu, vzájemnému vyučování, modlitbám...

Pokud nejste členem sboru nebo byste se neoznačili za křesťany, nevadí. Rádi Vás uvítáme v některé z našich skupinek.

Pokud je u skupinky uvedeno „otevřená“ znamená to, že je možné se do takovéto skupinky po souhlasu jejich účastníků zapojit. Pokud je uvedeno „uzavřená“, znamená to, že momentálně se nelze připojit.

Pokud byste potřebovali jakkoli pomoct, neváhejte se obrátit na patrona skupinek Petra Dvořáčka (kazatel sboru), který Vám rád pomůže najít pro Vás vhodnou skupinku. Kontakt: petr.dvoracek@cb.cz; tel: 736 779 216.

 • Miniskupina proměny MP3+ (Kažký muž bojovníkem) - muži - uzavřená
 • skupinka muži - uzavřená
 • skupinka muži - otevřená po domluvě s členy skupinky
 • učednická miniskupinka Discovery studium Bible - ženy - otevřená po domluvě
 • skupinka holky (mládež 13-15, Young Life) - otevřená po domluvě
  skupinka holky (mládež 13-15, Young Life) - uzavřená
  skupinka holky (mládež 16-18, Young Life) - uzavřená
 • skupinka ženy - uzavřená
 • Misijní SKUPINA v Komíně - (otevřená po domluvě)
 • Misijní SKUPINA v Obřanech/Soběšicích - (otevřená po domluvě)
 • Misijní SKUPINA v Řečkovicích/Žabovřeskách - (otevřená po domluvě)
 • Učednický program JOZUE - (začíná vždy po Novém roce, dvouletý cyklus)