Skupinky

Důležitou součástí života sboru jsou také více či méně pravidelná domácí setkávání menších skupinek lidí, kteří se schází ke společnému přemýšlení, studiu, vzájemnému vyučování, modlitbám...

Pokud nejste členem sboru nebo byste se neoznačili za křesťany, nevadí. Rádi Vás uvítáme v některé z našich skupinek.

Pokud je u skupinky uvedeno „otevřená“ znamená to, že je možné se do takovéto skupinky po souhlasu jejich účastníků zapojit. Pokud je uvedeno „uzavřená“, znamená to, že momentálně se nelze připojit.

Pokud byste potřebovali jakkoli pomoct, neváhejte se obrátit na patrona skupinek Aleše Navrátila, který Vám rád pomůže najít pro Vás vhodnou skupinku. Kontakt: ales.navratil@cb.cz; tel: 774 908 777.

Modlitební setkávání každé úterý

 • otevřená
 • Srdečně Vás zveme na sborové Modlitební setkávání každé úterý od 7:00 do 8:30 na Smetanově 14. Zvonek Betanie - kancelář. Scházíme se s výjimkou svátků a prázdnin. Vítáme i nepravidelné návštěvníky, kteří mohou třeba jen na chvíli. Začínáme krátkým úvodem o modlitbě. Modlíme se za naše město, sbor, sousboří a je zde prostor i pro osobní přímluvy. Ty můžete také zasílat na betanie@betanie.cz
 • kontakt: Aleš Navrátil, ales.navratil@cb.cz

Vyrovnané otcovství

 • otevřená
 • Srdečně zveme všechny táty na 12 setkání o Vyrovnaném otcovství. Nový běh začíná 5.10. na Smetanově 14, začátek 17:30 konec 19:00, zvonek Betanie kancelář. Případní další zájemci se hlaste u Aleše Navrátila.
 • kontakt: Aleš Navrátil, ales.navratil@cb.cz

Pastorační skupina

 • uzavřená
 • kontakt: Aleš Navrátil, ales.navratil@cb.cz

Skupinka žen na Červeném kopci

 • uzavřená, momentálně plná
 • kontakt: Petra Dadáková, petra.havlicko@seznam.cz

Skupinka žen na Smetanově

 • uzavřená, momentálně plná
 • kontakt: Markéta Pařilová

Skupinka maminek

 • otevřená po domluvě
 • kontakt: Mariana Navrátilová, navratilovamariana@gmail.com

Discovery čtení Bible

 • otevřená po domluvě
 • kontakt: Petr Dvořáček, petrdvoracek0@gmail.com