Kázání

Všechna kázání

7. 4. 2024
Proč je důležité vzkříšení? - Pavel Eleder
Série Nemocná, ale stále Kristova
Verš: 1. Korintským 15:12-19 a 29-32
31. 3. 2024
To je Pán! - Aleš Navrátil
Série Ježíš a my lidé
Verš: Jan 21:1-14
17. 3. 2024
Aby byl Syn oslaven - Mojmír Macháček
Série Ježíš a my lidé
Verš: Jan 12:20-28
10. 3. 2024
Pravda, která osvobodí - Aleš Navrátil
Série Ježíš a my lidé
Verš: Jan 8:31-36
3. 3. 2024
Bez tohoto chleba zemřeme - Pavel Eleder
Série Ježíš a my lidé
Verš: Jan 6:25-35
25. 2. 2024
Zbořte tento chrám - Aleš Navrátil
Série Ježíš a my lidé
Verš: Jan 2:13-25
11. 2. 2024
Zkouška - Aleš Navrátil
Série Jak číst Bibli?!
Verš: Žalm 119:71
4. 2. 2024
Radostné dávání - Pavel Lukáš
Verš: 1. Korintským 9: 1-7 a 8-15
28. 1. 2024
Rozjímání - Pavel Eleder
Série Jak číst Bibli?!
Verš: Žalm 119:47-48 a 97-99
21. 1. 2024
Modlitba - Aleš Navrátil
Série Jak číst Bibli?!
Verš: Žalm 119:18, 27 a 34-37; Židům 4:12
14. 1. 2024
Novoroční záchrana - Aleš Navrátil
Verš: Koloským 1:9-14 a 3:17
7. 1. 2024
Na čem doopravdy záleží - Pavel Eleder
Verš: Lukáš 10:38-42
10. 12. 2023
Radostná zvěst pro smutné - Pavel Lukáš
Série Adventní série: O příchodu Zachránce
Verš: Izajáš 61:1-4 a 8-11
19. 11. 2023
Zlomové momenty a nová naděje - Jozef Ličko
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 33:21; 34:1-15, 23 a 24
12. 11. 2023
Pýcha dávných Féničanů a naše pýcha - Pavel Eleder
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 27:1-9 a 28:1-5 a 28:11-17
5. 11. 2023
Role staršího - Aleš Navrátil
Verš: 1. Timoteovi 3:1-7; Titovi 1:5-9
22. 10. 2023
Proroctví o Jeruzalému - Zdeněk Frőmel
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 4:1-17
15. 10. 2023
Ponížení a sláva Ezechielovy služby - Pavel Eleder
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 1:1-6 a 22-28, 2:1-7
8. 10. 2023
Rodina plná Ducha svatého - Aleš Navrátil
Série Manželství a rodina
Verš: Efezským 5:15-21 a 6:1-4
1. 10. 2023
O štědrosti - Pavel Lukáš
Verš: 1. Paralipomenon 29:1-21
17. 9. 2023
Co Bůh stvořil dobrého a jak se to zvrtává - Aleš Navrátil
Série Manželství a rodina
Verš: 1. Mojžíšova 1:26-28, 2:7-9, 2:18-25 a 3:1-21
10. 9. 2023
Tichý čas - Pavel Eleder
3. 9. 2023
Žalm 23: Pastýř a Beránek - Aleš Navrátil
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 23
6. 8. 2023
Žalm 125: Bůh je u všeho - Petr Dvořáček
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 125
16. 7. 2023
Žalm 139: Zkoušej mě! - Aleš Navrátil
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 139
9. 7. 2023
Žalm 1: Veď mě! - Aleš Navrátil
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 1
2. 7. 2023
Síla odpuštění & Prokletí hořkosti, 3. část - Aleš Navrátil
Verš: 2. Korintským 5:14-21
25. 6. 2023
Jeremiáš - povolání - Petr Dvořáček
Verš: Jeremiáš 1:1-12
18. 6. 2023
Bůh - nejlepší otec - Jožo Ličko
Verš: Jan 1:1-18
28. 5. 2023
Církev jako chleba - Pavel Eleder
Verš: Skutky apoštolské 2:1-14 a 37-47
30. 4. 2023
Hřích - Mojmír Macháček
Verš: Římanům 7:14-25
23. 4. 2023
O vzkříšení - Pavel Lukáš
Verš: 1. Korintským 15:1-8
19. 3. 2023
Chytrá investice - Pavel Eleder
Série Ve stopách Kristových Lukášovým evangeliem
Verš: Lukáš 16:1-13 a 19-31
29. 1. 2023
Ježíš k lidem - Zdeněk Frőmel
Série Ve stopách Kristových Lukášovým evangeliem
Verš: Lukáš 4:31 - 5:11
15. 1. 2023
Přenesení do jeho království - Aleš Navrátil
Verš: Koloským 1:9-14 a 3:17
8. 1. 2023
Tři králové - Mojmír Macháček
Verš: Matouš 2:1-12
25. 12. 2022
Bůh, který se dává poznat - Aleš Navrátil
Verš: Izajáš 9:1-6; Lukáš 2:30-32
4. 12. 2022
Předáváme evangelium další generaci? - Pavel Lukáš
Verš: 5. Mojžíšova 6:1-9
6. 11. 2022
Modlitba, která mění směr - Aleš Navrátil
Série Slovo plné radosti a ohně (knihy Jeremjáš a Pláč)
Verš: Pláč 3:21-26; Pláč 3:1-9 a 17
9. 10. 2022
O lásce - Aleš Navrátil
Série Rodina víry, naděje a lásky
Verš: 1. Korintským 13:1-7 a 13; Efezským 5:1-2
2. 10. 2022
O naději - Pavel Eleder
Série Rodina víry, naděje a lásky
Verš: 1. Korintským 13:13
18. 9. 2022
Proč křesťanství? - Jozef Ličko
Verš: 1. Korintským 15:3-14
11. 9. 2022
Proč bohoslužba? - Aleš Navrátil
Verš: Žalm 84:1-12
4. 9. 2022
Proměnění na hoře - Petr Asszonyi
Verš: Lukáš 9:28-36; 2. Mojžíšova 33:18-23 a 34:6-8
28. 8. 2022
Vytrvalá víra - Petr Dvořáček
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 5:13-20
21. 8. 2022
Jsme trpěliví? - Pavel Lukáš
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 5:7-12
7. 8. 2022
Naše a Boží plány - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:13-17
31. 7. 2022
Konflikty a hédonismus - Pavel Eleder
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:1-10
10. 7. 2022
Zkoušky a pokušení srdce - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 1:12-27
3. 7. 2022
Zkoušky života - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 1:1-8 a 12
26. 6. 2022
Saul - Jozef Ličko
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: 1. Korintským 15:1-10; Skutky apoštolské 9:1-18
19. 6. 2022
Obchod s Bohem - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 8:4-25
12. 6. 2022
Štěpánovo svědectví - Aleš Navrátil
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: 2. Korintským 3:11-18
29. 5. 2022
Moc bezmocných - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 1:1-11
8. 5. 2022
Nečekané obrácení - Aleš Navrátil
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 2:14-41
1. 5. 2022
Život s velkým Z - Jozef Ličko
Verš: Jan 10:1-11
24. 4. 2022
Pastorace - Aleš Navrátil
Verš: 2. Korintským 1:1-5
17. 4. 2022
Nehledej živé mezi mrtvými - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 24:1-27
3. 4. 2022
666 - Aleš Navrátil
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 13 a 14:1
27. 3. 2022
Boj - Aleš Navrátil
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 12
20. 3. 2022
Poslední šance - Pavel Eleder
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 10:1-7 a 11:15-18
23. 1. 2022
Zamilovanost - Aleš Navrátil
Série Dokonalá rodina?
Verš: 1. Mojžíšova 29:16-30
16. 1. 2022
Bezpečí - Dalimil Staněk
Série Dokonalá rodina?
Verš: Rút 2:1-16 a 3:6-15
2. 1. 2022
Touha po Bohu - Petr Dvořáček
Verš: Žalm 42
26. 12. 2021
Vděčnost za Boží dary - Pavel Eleder
Verš: 1. Tesalonickým 5:18
19. 12. 2021
Světlo - Petr Dvořáček
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Jan 8:12-14; Efezským 5:8-11
12. 12. 2021
Budoucnost - Aleš Navrátil
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Zjevení Janovo 1:4-8
5. 12. 2021
Naděje - Aleš Navrátil
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Lukáš 2:21-39
28. 11. 2021
Život - Jozef Ličko
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Lukáš 1:35-55
7. 11. 2021
Pronásledovaná církev - Petr Dvořáček
Verš: 2. Korintským 6:1-10
12. 9. 2021
Odpuštění - Aleš Navrátil
Verš: Lukáš 7:36-50
5. 9. 2021
Milost - Petr Dvořáček
Verš: Ozeáš 11
29. 8. 2021
3. List Janův - Petr Dvořáček
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 3. List Janův
1. 8. 2021
Vítězství - Zdeněk Frőmel
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 5:1-12
25. 7. 2021
Láska - Jozef Ličko
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 4:7-12 a 3:16-18
18. 7. 2021
Kam srdce, tam oči - Aleš Navrátil
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 2:15-17
4. 7. 2021
Světlo nebo lež? - Petr Dvořáček
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 1:1 - 2:11
20. 6. 2021
Laskavost a dobrota - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Titovi 3:4-7; Žalm 23
13. 6. 2021
Trpělivost a tichost - Mojmír Macháček
Série Překroč svůj stín
Verš: Efezským 4:1-7 a 22-26
6. 6. 2021
Pokoj - Petr Dvořáček
Série Překroč svůj stín
Verš: Jeremjáš 29:11-14a
30. 5. 2021
Radost - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Nehemjáš 8:1-12
23. 5. 2021
Láska - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Skutky apoštolské 2:1-21 a 41-47
16. 5. 2021
I mince rozkvetou - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 25:14-29
9. 5. 2021
O půstu - Pavel Lukáš
Verš: Matouš 6:16-18; Matouš 9:14-17
25. 4. 2021
Budoucnost - Aleš Navrátil
Série Svět podle Boha
Verš: 2. Korintským 4:16 - 5:1
18. 4. 2021
Vztahy - Bohunka Horská
Série Svět podle Boha
Verš: Matouš 22:35-40
11. 4. 2021
Hodnoty - Petr Dvořáček
Série Svět podle Boha
Verš: Matouš 13:44-46
4. 4. 2021
Kristovo vzkříšení a my dnes - Aleš Navrátil
Série Předpověď Velikonoc
Verš: Lukáš 24:13-27
14. 3. 2021
Boží práce! - Petr Dvořáček
Série Má moje práce smysl?
Verš: Koloským 3:22-25
7. 3. 2021
Co se s tou prací stalo?! - Petr Dvořáček
Série Má moje práce smysl?
Verš: Genesis 2:4-15
28. 2. 2021
Čím začíná dobrá práce? - Aleš Navrátil
Série Má moje práce smysl?
Verš: Exodus 20:8-11; Genesis 2:2-3; Izajáš 58:13-14
21. 2. 2021
Úžas z Boha - Aleš Navrátil
Verš: Exodus 19:9 - 20:21
14. 2. 2021
Vy jste světlo světa! Vy jste sůl země! - Aleš Navrátil
Verš: Matouš 5:13-16; Skutky apoštolské 6:13-15
7. 2. 2021
O štědrosti - Petr Dvořáček
Verš: Efezským 1:3; Matouš 6:24; Matouš 6:30
31. 1. 2021
Mateřství - John Dostal
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: 2Tm3:12-17; Ef4:17-24; Iz66:13; Iz49:15; Ž127:3-4; Př31:26-30; Ž139:13; Deut.6:4-7; Ž78:5-7; Ž145:3-4,8,13,17,18; Př23:22-25; Ž68:5; 2K12:9; 2Tm1:5; Ef6:11-20
24. 1. 2021
Singles - Petr Kučera
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: 1. Mojžíšova 2:18-25; Matouš 19:3-12
17. 1. 2021
Rodičovství a na co se připravit - Aleš Navrátil
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Efezským 4:31-32; Římanům 7:15-25
10. 1. 2021
Otcovství - Petr Dvořáček
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Ž 8:5-7; Gn 2:15; Žd 12:5-6; Žd 12:11; Mt 6:4; Mt 6:8; Mt 11:27; Lk 5:16; Gn 8:21-22
27. 12. 2020
Ohlédnutí za rokem 2020 - Aleš Navrátil
Verš: Žalm 104
20. 12. 2020
Kníže pokoje - Aleš Navrátil
Série Advent 2020
Verš: Lukáš 2:8-16; Izajáš 9:5-6
13. 12. 2020
Otec věčnosti - Petr Dvořáček
Série Advent 2020
Verš: Izajáš 9:1-6
6. 12. 2020
Mocný Bůh - Petr Dvořáček
Série Advent 2020
Verš: Filipským 2:6-13; Izajáš 9:1-6
29. 11. 2020
Podivuhodný rádce - Aleš Navrátil
Série Advent 2020
Verš: Koloským 3:1-14; Izajáš 9:1-6
22. 11. 2020
Když opravdu milujeme (podle knihy Píseň písní) - Petr Dvořáček
Série Jak na to
Verš: Píseň písní 2:14-3:8 a 8:6-7
15. 11. 2020
Když nic nemá smysl (podle Šalamounovy knihy Kazatel) - Petr Dvořáček
Série Jak na to
Verš: Kazatel 1:1-11 a 12:8-14
4. 10. 2020
Věřit je moc k životu - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: Lukáš 18:36-43
27. 9. 2020
Víra odhodlaná trpět - Aleš Navrátil
Série Odvaha věřit
Verš: Daniel 6:11-28
20. 9. 2020
Víra mění realitu - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: 2. Královská 13:14-20; Marek 11:22-24
13. 9. 2020
Víra uzdravující nemoci - Pavel Lukáš
Série Odvaha věřit
Verš: 2. Královská 5:1-15
6. 9. 2020
Strach věřit - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: Matouš 14:22-33
30. 8. 2020
O zlých vinařích - Petr Dvořáček
Série Podobenství o nás
Verš: Lukáš 20:9-19
23. 8. 2020
Služba - Aleš Navrátil
Série Podobenství o nás
Verš: Žalm 84:11; Lukáš 19:11-27
2. 8. 2020
Přemýšlej! - Petr Dvořáček
Série Podobenství o nás
Verš: Lukáš 16:1-9
12. 7. 2020
O dvou synech - Bohunka Horská
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 21:28-32
5. 7. 2020
O nemilosrdném služebníku - Jozef Ličko
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 18:23-35
28. 6. 2020
O pokladu a o perle - Jan Valošek
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 13:44-46
21. 6. 2020
Cesta k Bohu - Zdeněk Frőmel
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 13:3-23
7. 6. 2020
Ježíš byl i člověk - Petr Dvořáček
Série Ježíš dneška
Verš: Jan 11:32-44
1. 3. 2020
Nová motivace - Petr Dvořáček
Série Bohem proměněný život
Verš: Filipským 1:12-26
2. 2. 2020
Základy manželství - Zdeněk Frőmel
Série Manželství & rodina
Verš: 1. Korintským 7:17-35
26. 1. 2020
Vychovávat, a jak? - Daniel Fér
Série Manželství & rodina
Verš: 2. Korintským 6:18
19. 1. 2020
Být manželem, být manželkou - John a Sandie Dostalovi
Série Manželství & rodina
Verš: 1. Mojžíšova 1:27; 1. Mojžíšova 2:18-20 a 21-24; Efezským 5:21-24; 1. List Petrův 3:1-6; 1. List Petrův 3:7; Přísloví 31:10-12
5. 1. 2020
Věřit Bohu jako dítě - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 50:4-7; Matouš 18:1-5
22. 12. 2019
Sám uprostřed davu - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: Izajáš 49
15. 12. 2019
Naděje jako dar - Jozef Ličko
Série Advent 2019
Verš: Efezským 1:17-20; 1. List Petrův 1:3-5; 2. Korintským 4:17-18; Římanům 8:16-18
8. 12. 2019
K čemu vánoce? - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: 5. Mojžíšova 32:46; 1. Královská 2:3; Kazatel 12:13-14; Skutky apoštolské 20:24 / Efezským 3:17; Galatským 5:22; 1. Mojžíšova 1:26; Matouš 6:33; Jan 20:21; Jan 13:35; Lukáš 10:27
1. 12. 2019
Všechno něco stojí - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: Filipským 2:5-11
24. 11. 2019
Láska - Petr Dvořáček
Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)
Verš: 1. Korintským 13:4-7
17. 11. 2019
Odvaha - Mojmír Macháček
Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)
Verš: Jeremjáš 1:14-19; Jan 20:19-22; 2. Timoteovi 1:6-10
27. 10. 2019
Bůh přidává (o štědrosti a dávání) - Jan Valošek
Verš: 2. Korintským 9:6-15; Přísloví 11:24-25
20. 10. 2019
Porno a Bible - Pete Lupton
Verš: Matouš 5:27-30
6. 10. 2019
Usiluj o nemožné (Ezdráš a Nehemjáš) - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: Ezdráš 7:6-10, 9:3-7, 10:1-4; Nehemjáš 6:1-14
22. 9. 2019
Buď realista (Elíša) - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 2. Královská 6:8-23
15. 9. 2019
Jak se stát vítězem? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Matouš 7:13-14; Jan 15:18-20; Matouš 7:28-29
8. 9. 2019
Jak se nevyčerpat? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Marek 4:13; 2. Mojžíšova 20:10; Lukáš 4:17-21
1. 9. 2019
Jak restartovat život? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Matouš 23:13-26
18. 8. 2019
Věčná naděje - Aleš Navrátil
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 3:7-13
11. 8. 2019
"Dopis z nebe" do Sard - Petr Dvořáček
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 3:1-6
4. 8. 2019
"Dopis z nebe" do Thyatir - Petr Dvořáček
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 2:18-29
14. 7. 2019
Dopis sboru v Efezu - (nejen) o první lásce - Bohunka Horská
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 2:1-7; Jan 21:15-17
7. 7. 2019
Nové stvoření - Jozef Ličko
Série Tajemství života
Verš: 2. Korintským 5:14-21
30. 6. 2019
Poslání - Vladimír Karásek
Série Tajemství života
Verš: Lukáš 1:11-17; Lukáš 1:62-65; Matouš 3:1-10
23. 6. 2019
Utrpení - Jan Valošek
Série Tajemství života
Verš: List Jakubův 1; Zjevení Janovo 21:3-7
16. 6. 2019
Život v Kristu - Tomáš Lásko
Série Tajemství života
Verš: Koloským 3:1-17
26. 5. 2019
Neviditelní falešní bohové - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Jonáš 1:1-3; Jonáš 4
19. 5. 2019
Úspěch a sláva - Zdeněk Frőmel
Série Falešní bohové dneška
Verš: Filipským 3:1-14
12. 5. 2019
Majetek a moc - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Deuteronomium 8:12-19; 1. Timoteovi 6:6-19
28. 4. 2019
Jak je poznat a zbavit se jich - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Jeremjáš 2:1-13
21. 4. 2019
Obživen Duchem - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: 1. List Petrův 3:18-4:6
31. 3. 2019
Proměna člověka a společnosti - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: Skutky apoštolské 2:32-47
24. 3. 2019
Za co prodáváš svůj život? - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: Marek 10:35-45
17. 3. 2019
Bohatá štědrost Filipských - vzor pro nás - Mojmír Macháček
Verš: 2. Korintským 8:1-15; Filipským 4:10-23
10. 3. 2019
III. DOVNITŘ - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: Římanům 12:9-17
3. 3. 2019
II. VEN do okolí - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: Matouš 6:31-33
24. 2. 2019
I. VZHŮRU k Bohu - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: 1. List Janův 4:7-21
3. 2. 2019
Život je změna - Petr Dvořáček
Série Rodina (2019)
Verš: Římanům 12:1-3; Galatským 1:3-4
27. 1. 2019
Krize středního věku - Alexandr Flek
Série Rodina (2019)
Verš: Kazatel 1:2-3; List Jakubův 1:12
20. 1. 2019
Nenápadná smrt - Zdeněk Frőmel
Série Rodina (2019)
Verš: 1. Mojžíšova 4:1-8; Efezským 5:21-33
6. 1. 2019
Verš pro sbor na rok 2019 (Ozeáš 14:5) - Petr Dvořáček
Verš: Ozeáš 14:2-10
30. 12. 2018
Vím i nevím - Petr Dvořáček
Verš: Kazatel 11:1-6
23. 12. 2018
Věřit uprostřed krizí - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 2:13-18; Abakuk 3:17-19
16. 12. 2018
Je blíž, než si myslíš - Petr Dvořáček
Verš: Římanům 10:1-11; Filipským 2:6-11
9. 12. 2018
Jsme Kristem na Zemi - Steve Elliott
Verš: Jan 1:1-14
2. 12. 2018
Rozjasni se! - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 60:1-5
25. 11. 2018
Setkání s Bohem - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 19:1-18
18. 11. 2018
Král Šalomoun - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 3:5-13
11. 11. 2018
Bitva, kterou David prohrál - John Dostal
Série Největší příběhy
Verš: 2. Samuelova 11:1-5 a 12:1-9
28. 10. 2018
100 let republiky - Zdeněk Frömel
Verš: 2. List Petrův 3:1-13
21. 10. 2018
Finance - ryze duchovní záležitost - Petr Dvořáček
Verš: 2. Korintským 9:6-15
14. 10. 2018
Dát se vést Duchem - Petr Dvořáček
Verš: Římanům 8:6
7. 10. 2018
Ve druhé osobě - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Jan 14:8-12
30. 9. 2018
Opilá víra - Pavel Lukáš
Série Falešná víra
Verš: Numeri 13:1-2, 17-21, 25-33
23. 9. 2018
Na pohodu - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Matouš 20:28; Galatským 5:13; 2. Korintským 6:10
16. 9. 2018
Pupek světa - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Genesis 3:1-6; List Judův 1:12; Lukáš 9:23; Galatským 5:13-25; Lukáš 12:4-7; Filipským 2:3-8
9. 9. 2018
Otrocká víra - Aleš Navrátil
Série Falešná víra
Verš: Galatským 4:3-7
2. 9. 2018
"Trendy" víra - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: 2. Timoteovi 2:14-17, 3:1-5, 4:2-8
26. 8. 2018
Dávání - finance - Tomáš Lásko
Verš: Matouš 6:19-34; Římanům 3:19-26
12. 8. 2018
Pojď a poznej, že pomoc od Hospodina přichází - Jiří Lukl
Verš: 1. List Petrův 1:3-16
5. 8. 2018
Jen věřit je málo, můžeš víc! - Petr Dvořáček
Verš: 2. List Petrův 1
29. 7. 2018
Napojeni na Boha - Petr Dvořáček
Verš: 1. List Petrův 5
15. 7. 2018
Jednej dobře i bez odezvy - Petr Dvořáček
Verš: 1. List Petrův 3:8-22
24. 6. 2018
1. List Petrův - úvod (živá naděje) - Jozef Ličko
Verš: 1. List Petrův 1:1-21
10. 6. 2018
Starý strom - Radoslav Bílý
Série Čas
3. 6. 2018
Čas - kairos a chronos - Petr Dvořáček
Série Čas
Verš: Kazatel 3:1-11
20. 5. 2018
Uzdravení a posila v Duchu svatém - Vladimír Karásek
Série Duch svatý
Verš: Skutky apoštolské 3:1-26
13. 5. 2018
Plody Ducha svatého - Petr Dvořáček
Série Duch svatý
Verš: Galatským 5:19-25
29. 4. 2018
Duch svatý - dary Ducha - Michael Carlson
Série Duch svatý
Verš: 1. Korinským 12:7-22
22. 4. 2018
Duch svatý - proroctví - Václav Andrš
Série Duch svatý
Verš: 1. Korintským 14
15. 4. 2018
Duch svatý - osoba a jeho role - Petr Dvořáček
Série Duch svatý
Verš: Jan 15:26 - 16:15
8. 4. 2018
Dávání jako akt uctívání Boha - Vladimír Karásek
Verš: 2. Korintským 8 a 9
1. 4. 2018
Zklamání - nepřítel víry - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 24:13-35
25. 3. 2018
Tady a teď - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 10:25-37
11. 3. 2018
Kázání - Jan Valošek
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 4:16-30
4. 3. 2018
Pokušení - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 4:1-13
25. 2. 2018
3. člověk - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 1:39-55
18. 2. 2018
5 pilířů učednictví - Petr Dvořáček
Verš: Jan 15:7-10; Koloským 1:28; Marek 10:45; 1. Korintským 4:7
11. 2. 2018
Produktivita, efektivita - Jozef Ličko
Verš: Efezským 5:15-17; Titovi 3:4-8
4. 2. 2018
Duchovní růst rodiny - Petr Dvořáček
Série Rodina (2018)
Verš: Deuteronomium 6:4-12; Žalm 78:1-8
28. 1. 2018
Vliv předků - Jan Valošek
Série Rodina (2018)
Verš: Exodus 34:6-7; Ezechiel 18:19-23; Římanům 8:14-17
21. 1. 2018
Gender - sociální konstrukt? - Petr Dvořáček
Série Rodina (2018)
Verš: Genesis 1:26-28; Efezským 5:21-25; Filipským 2:5-11; Lukáš 22:24-26
14. 1. 2018
Co předáváme svým dětem? - Michal Vaněk
Série Rodina (2018)
Verš: Deuteronomium 6:4-9
7. 1. 2018
Novoroční verš (Galatským 6:9) - Petr Dvořáček
Verš: Galatským 6:8-9; Římanům 11:11-12; Židům 6:11-12
24. 12. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 2:1-20
10. 12. 2017
Bůh staví cestu, a ty vyjdi - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 49:8-13; Zjevení Janovo 7:9-17
3. 12. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 40:1-11
26. 11. 2017
Saul: Polovičatost se nevyplácí - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 12:12-25 a 15:20-26
19. 11. 2017
Samuel: Věrný život - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 3:1-10 a 12:1-5
29. 10. 2017
O Rachab - Bohunka Horská
Verš: Jozue 2:1-22 a 6:23-25; Židům 11:29-31
22. 10. 2017
Kvalita nebo kvantita? - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: Římanům 14:4-10 a 15:1-3; Skutky apoštolské 2:41-47
8. 10. 2017
Otěhotnět a stát se rodičem - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: Galatským 4:6-20
1. 10. 2017
Boty evangelia - Jan Valošek
Série Duchovní rodičovství
Verš: Efezským 6:10-20
24. 9. 2017
Pokušení 2. a 3. řady - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: 1. List Petrův 2:6-10
17. 9. 2017
Množení jako princip života - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: Skutky apoštolské 7:59-8:8
10. 9. 2017
Víra, která riskuje - Vladimír Karásek
Série Duchovní rodičovství
Verš: Židům 11
3. 9. 2017
O hostině - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 14:15-24
13. 8. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 2. Timoteovi 1:15-2:13
6. 8. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 2. Timoteovi 1:1-14
30. 7. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 1 Tim 6:1-20
9. 7. 2017
Kázání - Bohunka Horská
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 1. Timoteovi 2:1-10
25. 6. 2017
Kázání - Zdeněk Frömel
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 1. Timoteovi 1
14. 5. 2017
Nová identita II. - Petr Dvořáček
Série Vyjímečný
Verš: 1 Petr 1:1-11
16. 4. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Exodus
Verš: Exodus 40:16-38
26. 3. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Exodus
Verš: Exodus 17
19. 3. 2017
Kázání - Jan Valošek
Verš: Exodus 12:1-30
19. 2. 2017
Manželství a práce - Tomáš Lásko
Série Rodina (2017)
Verš: Efezským 5:20-33
12. 2. 2017
Odpuštění v rodině - Bohunka Horská
Série Rodina (2017)
Verš: Matouš 18:21-35
5. 2. 2017
Poctivost v manželství - Petr Dvořáček
Série Rodina (2017)
Verš: Ef 4:25, Ef 5:31-33, Př 4:20-27, Př 21:2
22. 1. 2017
Vzkříšení a jeho nezměrný význam - Mojmír Macháček
Verš: 1. Korintským 15:12-28
15. 1. 2017
Bible a finance - Vlado Karásek
Verš: Matouš 6:21-24, Lukáš 16:11
8. 1. 2017
Kázání - Zdeněk Frömel
20. 11. 2016
Diakonie - Zdeněk Frömel
Verš: Skutky 6:1-7; Marek 10:42-45
13. 11. 2016
Stát proti přesile - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: Soudců 6:7-16, 7:1-14
30. 10. 2016
Ztracení na cestě - Vlado Karásek
Série Největší příběhy
Verš: Exodus 32:1-35
16. 10. 2016
Evangelium v praxi, v činech, ... - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Genesis 12:1-3; Matouš 25:31-46
2. 10. 2016
Evangelium ve vztazích - Tomáš Lásko
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Marek 12:28-34; Skutky 15:36-41
25. 9. 2016
Evangelium v rodině a odpočinku - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Deuteronomium 6:4-6; Přísloví 29:18
18. 9. 2016
Evangelium v práci - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Genesis 11:1-9; Izaiáš 65:21-23; Jan 5:17
11. 9. 2016
Evangelium při jídle - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Jan 2:1-11; Matouš 11:16-19
21. 8. 2016
Kázání z listu Římanům - Jiří Palacký
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 8:1-17
31. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Petr Dvořáček
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 5
17. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Petr Dvořáček
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 4
10. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Vlado Karásek
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 3
3. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Michael Carlson
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 1:18-32
26. 6. 2016
Úvod do listu Římanům - Jiří Lukl
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 1:1-17
19. 6. 2016
Křesťanství jako každodenní zkušenost - Mojmír Macháček
Verš: Jan 2:1-10, Matouš 6:25-34
1. 5. 2016
Kdo nám podráží nohy? - Petr Dvořáček
Série Duchovní střet
Verš: Efezským 6:10-19, 1. Petr 5:8-11, 1. Korintským 15:21-28
17. 4. 2016
Setrvání ve víře - Mojmír Macháček
Verš: Jan 15:5-16, Židům 6:1-11
10. 4. 2016
Vítězství - Zdeněk Frömel
Verš: 1. Jan 2:1-17
14. 2. 2016
Bitevní pole - Petr Dvořáček
Série Manželství 21. století
Verš: Luk 6:27-33, Ef 4:22-32, Př 18:20-21
7. 2. 2016
Víc, než kus papíru - Petr Dvořáček
Série Manželství 21. století
Verš: Gen 1:26-28, Gen 2:18-25, Mal 2:10-16
17. 1. 2016
Kázání - Petr Dvořáček
29. 3. 2015
Misie - Roger Harsh
15. 2. 2015
Celibát - Tomáš Lásko
Série Život ve dvou
8. 2. 2015
Sex - Petr Dvořáček
Série Život ve dvou
25. 1. 2015
Nevěra - Tomáš Lásko
Série Život ve dvou
18. 1. 2015
Život podle Ducha - Haluz
28. 12. 2014
Hrbolky na cestě životem - Jiří Palacký
Verš: Ř 8:22-39
14. 12. 2014
Simeonova víra - Petr Dvořáček
Verš: L 2, 25-35
2. 11. 2014
- Jiří Lukl
Série Největší příběhy
Verš: Gen 3:1-21
26. 10. 2014
Hospodaření a finance - Mark Oshman
Verš: Lk 12:13-21
12. 10. 2014
Nesuďte, abyste nebyli souzeni - Jiří Unger
Série Živoucí církev
Verš: Mat 7:1-12
21. 9. 2014
Ježíš je Pán - Petr Dvořáček
Série Živoucí církev
Verš: Ex 20:1-6
14. 9. 2014
Peníze vyřeší všechno - Petr Dvořáček
Verš: Luk 16:10-15
7. 9. 2014
Moudrost - Pali Kušnierik
Verš: 1.Kr 3:5-14
31. 8. 2014
Léto ve Filipech 9 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 4:10-23
24. 8. 2014
Léto ve Filipech 8 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 4:1-9
17. 8. 2014
Léto ve Filipech 7 - Mark Oshman
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 3:12-21
10. 8. 2014
Léto ve Filipech 6 - Jiří Palacký
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 3:1-11
3. 8. 2014
Léto ve Filipech 5 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
27. 7. 2014
Léto ve Filipech 4 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
13. 7. 2014
Léto ve Filipech 3 - Jiří Lukl
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
29. 6. 2014
Léto ve Filipech 1 - Pali Kušnierik
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 1:3-11
27. 4. 2014
Existuje Bůh? - Mark Oshman
Série FAQ
20. 4. 2014
40 dní s Biblí: Velikonoce - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: J 20:1-10
16. 3. 2014
Identita - Petr Dvořáček
Série Osobní růst
9. 3. 2014
Zralost - Zdeněk Frömel
Série Osobní růst
Verš: Ef 4:7-24
2. 3. 2014
Sebehodnota - Petr Dvořáček
Série Osobní růst
Verš: Žalm 8
23. 2. 2014
Sloboda - Pali Kušnierik
Verš: Gal 5:13-26, Jn 8:31-38
16. 2. 2014
Odpočinek - Jirka Palacký
Verš: Žd 3:6 - 4:16
9. 2. 2014
NEbezpečné signály - Tomáš Lásko
Série Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj
Verš: Gen 3:1-13, 1.Kor 6:19-20
26. 1. 2014
Duchovní aspekty manželství - Bohunka Horská
Série Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj
Verš: Píseň písní 2:1-13
19. 1. 2014
O přijímání - Zdeněk Frömel
Série Vize Betanie
Verš: Řím 14:1 - 15:11
12. 1. 2014
Verš na rok 2014 - Petr Dvořáček
Verš: Mt 11:16-30
5. 1. 2014
Betánská vize - Petr Dvořáček
Série Vize Betanie
Verš: Lk 10:1-6
25. 12. 2013
Vděčnost - Petr Dvořáček
Série Advent 2013
22. 12. 2013
Happy Birthday - Michal Bauer
Série Advent 2013
Verš: Ez 1:4-12
17. 11. 2013
'Zapomenutá' poslušnost-blízkost Bohu - Tomáš Lásko
Série Quo vadis?
Verš: Malachiáš 3:1-18
3. 11. 2013
Přitažlivá (otevřená, srozumitelná) církev - Zdeněk Frömel
Série Quo vadis?
Verš: 1.Kor 9:16-27; 1.Petrova 3:8-18
13. 10. 2013
Jak být dobrým hospodářem? - Petr Dvořáček
Série Peníze
Verš: Přísloví, Matouš
29. 9. 2013
Peníze až na prvním místě - Petr Dvořáček
Série Peníze
Verš: Lukáš 18, 1.Timotheovi
18. 8. 2013
Děti a výchova - Petr Dvořáček
Série Léto v Efezu
Verš: Ef 5:21-33
14. 7. 2013
Milost - Petr Dvořáček
Série Léto v Efezu
Verš: Ef 2:1-10
7. 7. 2013
Úvod do Listu Efezským - Jiří Lukl
Série Léto v Efezu
Verš: Ef 1
30. 6. 2013
Podobenství o fíkovníku a vinaři - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: Lukáš 13:1-9
23. 6. 2013
Změna unvnitř - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: 1.Samuelova 17:45-50, Židům 12:11-12
16. 6. 2013
Vnitřní síly - Pavel Lukáš
Série Tempo života
Verš: Izaiáš 40:od 27v.
9. 6. 2013
Vnitřní svět - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: 1. List Korintským 9:24-27, Matouš 11:28-30
12. 5. 2013
Modlitby Ježíše - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Lukáš 9:28-36, Lukáš 11:1-4
5. 5. 2013
Modlitba jako zbraň - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Ef 6:10-20, Ex 32:7-14
28. 4. 2013
Když nebe mlčí - Tomáš Lásko
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Jób 30: 15-27, Skutky 9:1-16
21. 4. 2013
Modlitba jako dar - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Matouš 6:6-8, Jakub 1:6-8
7. 4. 2013
Hledání koncepce vlastního života - Petr Dvořáček
Série Betanie
Verš: Žalm 29:1-9
24. 3. 2013
Neboj se, mluv a nemlč - František Brückner
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 18:1-17
17. 3. 2013
O Boží vůli a zavřených dveřích - Aleš Kratochvíl
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 16:6, Filipským 3:7
10. 3. 2013
Vstaň a jdi - Petr Raus
Série 40 dní s Biblí
Verš: 1.Kr 19:1-16, Sk 8:26-40
3. 3. 2013
Není jiné jméno - Jan Asszonyi
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 4:1-12
24. 2. 2013
O rodině - Tomáš Lásko
Série Měsíc pro rodinu
Verš: Gen 28:10-16
20. 1. 2013
Šířit dobrou zprávu o Kristu - Aleš Kratochvíl
Série Betanie
Verš: Skutky 9:1-15
13. 1. 2013
Oslavit Boží jméno - Josef Horský
Série Betanie
Verš: Jan 17:1-6
6. 1. 2013
Prorok Abakuk - Petr Dvořáček
Verš: Abakuk 1:12-2:3, 3:17-19
23. 12. 2012
Nový začátek - Aleš Kratochvíl
Série Apokalypsa
Verš: Filipským 3:20-21, 1.Korinstkým 15:35, 42-54
9. 12. 2012
Antikrist - Petr Dvořáček
Série Apokalypsa
Verš: 2.Tesalonickým 2:1-10, Zjevení 11:15
11. 11. 2012
Potřeby - Petr Dvořáček
Série More and More
Verš: Matouš 6:19-34
4. 11. 2012
Masáž - Petr Dvořáček
Série More and More
Verš: 1.Timoteova 6:6-19
28. 10. 2012
Pokoj - Petra Bauer Horská
Verš: Jeremiáš, Jan 14:25-31
14. 10. 2012
Podívej se druhému do očí - Petr Dvořáček
Série ONonLINE: Na tělo
Verš: Žalm 15, Galatským 5:18
7. 10. 2012
Podívej se do zrcadla - Petr Dvořáček
Série ONonLINE: Na tělo
Verš: Přísloví 4:20-27
30. 9. 2012
Kázání - František Brückner
Verš: Jan 2:1-12
23. 9. 2012
Diakonie pro každého - Petr Dvořáček
Verš: Jakub 2:15-17
16. 9. 2012
Kázání - Josef Horský
Verš: 2. List Korintským 2:1-11
26. 8. 2012
Co dělat, když to bolí? - Petr Dvořáček
Verš: Pláč 3:19-23
19. 8. 2012
Kde jsi Bože? - Petr Dvořáček
Verš: Jeremiáš 2
5. 8. 2012
První láska - Petr Dvořáček
Verš: Zjevení 2:1-7
29. 7. 2012
Kázání - Aleš Kratochvíl
Verš: Římanům 8:12-17
22. 7. 2012
Kázání - Josef Horský
Verš: Jan 15:1-10
1. 7. 2012
Díky tomu, že mě snese - Petr Dvořáček
Verš: 1. Mojžíšova 6:5-12, 8:15-22
17. 6. 2012
Ke komu bychom šli? - František Brückner
Verš: Jan 6:52-71
10. 6. 2012
Láska a samota - Petr Dvořáček
Verš: Píseň písní 3:1-5
20. 5. 2012
Muž a jeho role - Josef Horský
Série My dva spolu a šťastně
Verš: 1. Mojžíšova 2:18-24
13. 5. 2012
Manželství jako dar - Tomáš Lásko
Série My dva spolu a šťastně
Verš: Římanům 11:29
6. 5. 2012
Žena a její poslání - Petr Dvořáček
Série My dva spolu a šťastně
Verš: Přísloví 31:10-31
29. 4. 2012
Bible od liberalismu po fundamentalismus - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 2. Koloským 2:2-10
15. 4. 2012
Napomínání, kázeň - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: Židům 12:5-13, Matouš 18:15-17
8. 4. 2012
Požehnání a prokletí - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: Římanům 8:33-39
1. 4. 2012
Jednota v různosti - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 1. Koryntskýn 12:12-26, Efezským 4:1-6
25. 3. 2012
Proroctví - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 1. Koryntským 14:1-3, 20-25, 1. list Janův 4:1-6
18. 3. 2012
1. List Janův 4:7-10 - Jan Asszonyi
Verš: 1. List Janův 4:7-10
26. 2. 2012
Lukáš 5:1-10 - Josef Horský
Verš: Lukáš 5:1-10
5. 2. 2012
Duch svatý - Petr Dvořáček
Verš: Jan 15:26-16:15
29. 1. 2012
Kázání - Josef Horský
Verš: Židům 5:11-6:1
22. 1. 2012
Neboj se, jen věř - František Brückner
Verš: Marek 5:36
8. 1. 2012
Kázání - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 2:1-12
1. 1. 2012
Novoroční kázání - Petr Dvořáček
Verš: Jan 16:12-24, Žalm 115
25. 12. 2011
Vánoční naslouchání Písmu - Petr Dvořáček
Verš: mnoho různých veršů
18. 12. 2011
Kázání - Josef Horský
Verš: Matouš 1:18-2:2
11. 12. 2011
Paradoxy vánoc III. - Aleš Kratochvíl
Verš: Lukáš 1:26, Matouš 2:16-18
4. 12. 2011
Paradoxy vánoc II. - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 2:1-7, Matouš 2:1-12, 16-18
27. 11. 2011
Paradoxy vánoc I. - Nehemiáš - Václav Kadlec
Série Nehemiáš
Verš: Nehemiáš 9:32-37 a 10:1, Jan 3:16
20. 11. 2011
Life style (služba jako životní styl) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Matouš 25:31-46, Marek 10:42-45
13. 11. 2011
Nevěra či víra? (věrnost Bohu) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Ozeáš 4:1-3, Izaiáš 1:25-26, Lukáš 16:10-12
6. 11. 2011
Růst, ale ne do země (duchovní růst) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Židům 5:11, Koloským 1:9, 1.Mojžíšova 32:23
30. 10. 2011
V záři svatozáře (posvěcený charakter) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: 1. Jan 3:1-3, Leviticus 20:7-8, 1. Petr 1:13-16
23. 10. 2011
Zkusit se pokusit (pokušení) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Lukáš 4:1-14
16. 10. 2011
Bůh loutkař? (boží vůle) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: List Efezským 5:8-20
9. 10. 2011
Cestou necestou (povolání) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: List Římanům 8, 1. Mojžíšova 12:1-4, List Efezským 4:11-12
2. 10. 2011
(Od)Pusť to! (odpuštění) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Matouš 18:23-35
25. 9. 2011
O 180° (pokání) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Lukáš 13:1-5, Izaiáš 55:6-7
18. 9. 2011
Fides Christi (víra) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Židům 11,1-6 a Jakub 2,14-26
11. 9. 2011
Pokoj Vám - Josef Horský
Verš: Job
4. 9. 2011
O lásce - František Brückner
Verš: List Římanům 13:8-14
28. 8. 2011
Životní poklady, starosti a jistoty - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 6:19-34
21. 8. 2011
Čím je nám kříž? - Petr Dvořáček
Verš: 1. Korintským 1:18
14. 8. 2011
Nehemiáš: Duchovní probuzení - Václav Kadlec
Série Nehemiáš
Verš: Nehemiáš 9:1-3, List Římanům 13:11-12
7. 8. 2011
Boží milost a slitovnost - Petr Dvořáček
Verš: Exodus 34:1-10
24. 7. 2011
Apoštolé Jakub Alfeúv, Šimon Zélota a Tadeáš - Zdeněk Frömel
Verš: Žalm 139, Jan 14:12, Marek 3:14
20. 3. 2011
Postění se - Josef Horský
6. 3. 2011
Boží slovo - Jiří Lukl
13. 2. 2011
Chvála - Milan Kramoliš
14. 3. 2010
Práce - Aleš Kratochvíl