Sociální fond

Sociální fond je určen k zabezpečování naléhavých sociálních potřeb lidí patřících do okruhu sboru, ale prostředků fondu je používáno i k šířeji zaměřeným charitativním účelům.

Podrobnější informace naleznete na samostatné stránce o sociálním fondu.