Sociální fond

Sociální fond je určen k zabezpečování naléhavých sociálních potřeb lidí patřících do okruhu sboru, ale prostředků fondu je používáno i k šířeji zaměřeným charitativním účelům.

Kontakt:
Andrea Lásková, a.laskova@gmail.com
Podrobnější informace:
Samostatná stránka o sociálním fondu