Chci se zapojit do služby

Betanie jako církev má mnoho aktivit, které jsou založeny na doborovolném zapojení služebníků. Chceme dělat věci společně a vážíme si Vaší ochoty se zapojit do služby.

Můžete se přidat a zapojit se v uvedených oblastech života Betanie. Vlevo najdete o některých aktivitách více informací.

  • služba dětem a dospívajícím
  • služba předškolním dětem
  • technická podpora (zvučení, promítání, nahrávky kázání...)
  • občerstvení v neděle po bohoslužbě
  • chvály (zpíváte? hrajete na nějaký nástroj?)
  • služba ve věznici Kuřim
  • úklid a praktická pomoc
  • tlumočení

Kontakt: Petr Dvořáček, email: petr.dvoracek@cb.cz, tel. č.: 736 779 216