Dorost

Dorost je skupina dětí a vedoucích, kteří se pravidelně schází, mluví o Bohu, hrají hry, chodí na výlety, učí se novým dovednostem. Základem činnosti jsou pravidelné schůzky doplněné o jednodenní nebo vícedenní výlety a vrcholem každého roku je letní tábor.

Schůzky

Základem činnosti jsou pravidelné schůzky, které se konají každý čtvrtek ve sborových prostorách na Smetanově 14. Hrajeme hry, učíme se nové dovednosti, zpíváme chvály a vyprávíme si o Bohu.

Aktuální informace o schůzkách

Výlety

Čas od času jedeme na výlet. Část výletů je jednodenních do blízkosti Brna, některé jsou vícedenní. V chladném období spíme v chatě, v létě (a okolních týdnech) spíme pod stany.

Aktuální seznam výletů

Puťák

Pro starší dorostence pořádáme o letních prázdninách týdenní puťák. Touláme se krajinou, čteme příběhy, vaříme si a spíme pod plachtami nebo pod širákem. Nejde o sportovní výkon, ale o společenství v přírodě.

Více o puťáku

Tábor

Vrcholem činnosti je letní tábor. Trvá obvykle týden a děti a vedoucí spí ve stanech (podsadových, tee-pee, podle tábořiště). Vaří dospělý vedoucí a děti mají rozdělené služby, ve kterých mu pomáhají. Na táboře je přítomný zdravotník. Každý tábor má téma, podle kterého je připravena hlavní hra, která se prolíná celým táborem.

Více o táboře

Dorostová unie

Jsme členy Dorostové unie, která nám poskytuje organizační zázemí (mimo jiné pojištění pro děti a vedoucí na tábor a další). Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo členem Dorostové unie, platí se roční poplatek 80 Kč. Toto členství není povinné, ale pokud dítě chodí do dorostu déle než rok, budeme za něj vděční.

Náklady

Za samotnou účast v dorostu nevybíráme žádné povinné poplatky. Náklady na výlety jsou vybírány u každého výletu zvlášť. Typická cena jednodenního výletu je menší než 50 Kč a hradí se jí náklady na dopravu. Cena vícedenního výletu je závislá na ubytování. Například letošní vánoční výlet stál 420 Kč (160Kč na ubytování, 160 Kč na jídlo, 100 Kč na dopravu). Cenu tábora se snažíme nastavit do 2500 Kč.