Dorost

Dorost je skupina dětí a vedoucích, kteří se pravidelně schází, mluví o Bohu, hrají hry, chodí na výlety, učí se novým dovednostem. Základem činnosti jsou pravidelné schůzky doplněné o jednodenní nebo vícedenní výlety a vrcholem každého roku je letní tábor. Do našeho dorostu chodí hlavně děti z Betanie, ale máme i děti odjinud.

Schůzky

Základem činnosti jsou pravidelné schůzky každý týden ve čtvrtek na Kamenné 1 v 16:30 (mladší skupina) a v 18:00 (starší skupina). Hrajeme hry, učíme se nové věci o přírodě, tábornictví a také zpíváme chvály a vyprávíme si o Bohu.

Výlety

Přibližně jednou za dva měsíce jedeme na výlet. Část výletů je jednodenních do blízkosti Brna, část výletů je vícedenních. V chladném období spíme v chatě, v létě (a okolních týdnech) spíme pod stany. Tradičně jezdíme na dorostové bojovky Meč krále Davida.

Tábor

Vrcholem činnosti je letní tábor. Trvá přibližně 10 dnů a děti a vedoucí spí ve stanech (podsadových, tee-pee, podle tábořiště). Vaří dospělý vedoucí a děti mají rozdělené služby, ve kterých mu pomáhají. Na táboře je přítomný zdravotník. Každý tábor má téma, podle kterého je připravena hlavní hra, která se prolíná celým táborem.

Dorostová unie

Jsme členy Dorostové unie, která nám poskytuje organizační zázemí (mimo jiné pojištění pro děti a vedoucí na tábor a další). Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo členem Dorostové unie, platí se roční poplatek 80 Kč. Toto členství není povinné, ale pokud dítě chodí do dorostu déle než rok, budeme za něj vděční.

Náklady

Za samotnou účast v dorostu nevybíráme žádné povinné poplatky. Náklady na výlety jsou vybírány u každého výletu zvlášť. Typická cena jednodenního výletu je menší než 50 Kč a hradí se jí náklady na dopravu. Cena vícedenního výletu je závislá na ubytování. Například letošní vánoční výlet stál 420 Kč (160Kč na ubytování, 160 Kč na jídlo, 100 Kč na dopravu). Cenu tábora se snažíme nastavit do 2500 Kč.