Sociální fond

Sociální fond je určen k zabezpečování naléhavých sociálních potřeb lidí patřících do okruhu sboru, zejména členů a přátel sboru a jejich rodinných příslušníků. Prostředků fondu je možné použít také k účelům dobročinným a humanitárním a to i příjemcům mimo okruh sboru.

Fond je spravován sociálním výborem. Ten tvoří:

Své podněty týkající se sociálního fondu můžete směřovat přímo na členy výboru e-mailovou poštou nebo přes kontaktní formulář, pomocí kterého lze výbor kontaktovat i anonymně.

Pokud byste chtěli přispět do sociálního fondu je možné tak učinit na číslo účtu Betanie pro dary 0707070707 / 2010. Hodnotu takto poskytnutého daru lze odečíst od základu daně (dle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Jako variabilní symbol uvádějte NNNN0770, kde NNNN je Vaše osobní číslo nebo 1111, pokud nepožadujete potvrzení o darech. Pokud potvrzení požadujete, ale dosud nemáte osobní číslo, prosíme, kontaktujte hospodáře na hospodar@betanie.cz .

Věříme, že činností sociálního fondu bude naplněno biblické učení o konající lásce, která vnímá potřeby bližních a snaží se je naplňovat.