Oznámení

Betánská sborová dovolená - 22.7. se nekoná bohoslužba ve Společen. centru

Ve dnech 21. - 28. 7. se koná sborová dovolená Betanie. Z toho důvodu se nekoná v neděli 22.7. nedělní bohoslužba ve Společenském centru Brno sever.

Andělský kemp

Ve dnech 30.7. - 4.8. spolupořádá Betanie s Mezinárodním vězeňským společenstvím a Young Life Andělský kemp pro děti vězněných rodičů. Prosíme o modlitby!

Sbírka

Sbírka v neděli 15.7.2018 činila 2480 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-