Oznámení

1. 12. O staršovstvu - panelovka - v rámci příprav na volbu staršovstva 26. 1.

V neděli 1. 12. po společném obědě proběhne panelová diskuse se stávajícími staršími. Tomu bude předcházet krátký biblický pohled na roli staršího. Zveme všechny, kdo uvažují kandidovat do staršovstva, ale i všechny, kdo budou volit starší sboru.

Pokoj lidem dobré vůle

Pro období vánočních svátků znovu vyhlašujeme iniciativu „Pokoj lidem dobré vůle“. K tomu budou k dispozici na informačním stolku při bohoslužbách přání k Vánocům a k Novému roku zakoupená z BTM (Brněnská tisková misie). S pomocí těchto (nebo vlastnoručně vyrobených přání) navštivme své sousedy, známé a přátele a popřejme jim „Boží pokoj“ (či svobodně cokoli jiného z naší naděje).

Setkávání mladých

Setkávání mladých (13+) probíhají vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 16:55 na Kamenné 1. A každou druhou neděli se koná Discovery Bible skupinka u Svadbíkových v 17:30 (Pod Červenou skálou 3). Nejbližší mládež se koná v úterý 3. 12. a Discovery Bible skupinka pro mládež v neděli 1. 12. Více informací najdete na webu Betanie.

Setkávání Dorostu

Zveme děti ve věku od 7 do cca 13 let na pravidelná setkání "Dorostu" každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 (pro věk 7 - 10) a od 18:00 do 19:45 (pro věk 10 - cca 13). Více informací na webu Betanie.

Sbírka

Sbírka v neděli 24.11.2019 činila 5860 Kč. Prostředky jsou určeny na Diakonii Církve bratrské. Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit tuto důležitou práci diakonie v církvi.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-