Oznámení

Výroční členské shromáždění 20. 9. 2020 (VČS)

Zveme všechny členy na VČS 20. 9. od 15:00 do společ. centra Brno sever. V rámci VČS budeme hlasovat o nákupu objektu na ul. Bieblova, což bude vyžadovat nadstandardní účast členů! Prosíme rezervujte si termín! Bližší informace s programem byl všem členům rozeslán na e-mail.

Sbírka

Sbírka v neděli 13. 9. 2020 činila 3025,-Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Dorost

Dorost pro děti ve věku mezi 7 až 13 lety poběží od října každý čtvrtek na Kamenné 1.

Mladež

Setkávání mládeže (od 14-15 let) pravidelně každých 14 dní převážně na Kamenné 1, nebude-li oznámeno jinak - teď 22. 9.! A 1x/14 dní v menších skupinkách - holky / kluci.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-