Oznámení

Pokoj lidem dobré vůle

Povzbuzujeme v době adventní k návštěvě a vánočnímu popřání-přání najdete u východu, našich přátel a sousedů tak, aby se mohli dozvědět dobrou zprávu.

Bohoslužby o svátcích

24.12. od 10.00. 31.12. od 10.00. 7. 1. od 10.00.

Jozue

Do konce roku je možné se přihlásit do dvouletého učednického programu pro muže- JOZUE. Více informací je u východu.

Zvolený sociální výbor

Minulou neděli byl zvolen nový sociální výbor ve složení: Martin Šťovíček, Jiří Palacký, Andrea Černá, Andrea Pásková a náhradních Bláža Kotrsová.

Sbírka

Sbírka v neděli 10.12.2017 činila 3597 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-