Oznámení

Nová série Tajemství života

Od 9. června do 7. července zveme na novou sérii kázání s názvem „Tajemství života“, která se zaměří na budování duchovního života v Kristu.

Léto 2019

Během letních prázdnin neprobíhají pravidelné schůzky dorostu ani mládeže. Stejně tak během prázdnin neprobíhá na bohoslužbách besídka pro děti. Prosíme o modlitby za připravované letní pobyty: •City Camp proběhne 8. – 12. 7. info u Valoškových nebo Petry Haškové •Betánská dovolená proběhne 20. – 27. 7. info u Ireny Elis •Andělský kemp proběhne 28. 7. – 3. 8. •Dorostový tábor 10. – 17. 8. (putovní tábor pro starší děti) a 17. - 25. 8. (Křídla). Info u Jirky Mikuláška.

GDPR

Prosíme pracovníky sboru o podepsání Směrnice upravující zpracování a ochranu osobních údajů do 23. 6. 2019. Podepsané vytištěné směrnice se budou odevzdávat asistentce kazatele Ireně Elis. Směrnice bude rozeslána mailem a bude také k dispozici u východu na stolku.

Sbírka

Sbírka v neděli 14.7.2019 činila 3378 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-