Oznámení

O staršovstvu - panelovka - v rámci příprav na volbu staršovstva 26. 1.

V neděli 1. 12. po společném obědě proběhne panelová diskuse se stávajícími staršími. Tomu bude předcházet krátký biblický pohled na roli staršího. Zveme všechny, kdo uvažují kandidovat do staršovstva, ale i všechny, kdo budou volit starší sboru.

Setkání s Mikulášem 5. 12.

Zveme na Setkání s Mikulášem, kde nás čeká divadlo o životě sv. Mikuláše. Akce proběhne 5. 12. od 17:30 v KC Musilka, Musilova 2. Více informací na webu, FB či na stolku u východu.

Sbírka

Sbírka v neděli 10.11.2019 činila 11.845 Kč. Prostředky jsou určeny na podporu Teen Challenge. Děkujeme všem, kteří jste se rozhodli podpořit tuto službu.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-