Oznámení

Série kázání Největší příběhy

Od 4. listopadu se budeme věnovat v kázáních již pátým rokem sérii Největší příběhy, ve které projdeme klíčové momenty a postavy Bible. Tentokrát to budou David, Šalamoun a Elijáš.

Členské shromáždění 25. 11.

Staršovstvo svolává členské shromáždění na 25. 11. (hned po bohoslužbě od cca 11:30) za účelem hlasování o nové aktualizované verzi usnesení o sociálním fondu z 13. 9. 2009, které bude členům včas zasláno mailem.

Setkání s Mikulášem

Zveme na Setkání s Mikulášem 2.12. od 16.30 na Musilce. Čeká vás divadlo o Mikuláši z Patary a balíčky dobrot pro děti. Je třeba se přihlásit nejpozději do 25.11. Koordinuje vikář Aleš Navrátil. Více informací na web stránkách nebo Face Booku Betanie.

Sbírka

Sbírka v neděli 11.11.2018 činila 4626 Kč. Prostředky jsou určeny na běžný provoz. Děkujeme všem, kteří se na životě Betanie podílíte finančně nebo praktickou pomocí.

Další oznámení najdete v neděli u východu

-