Oznámení

Série kázání: Víra, která ovlivňuje realitu

Série kázání zaměřená na výklad textů biblického Jakubova listu. Začínáme 3. 7. a končíme 21. 8.

Pastorační péče ve sboru

(oznámení pro 1.neděli v měsíci): Každý z nás někdy prochází těžkým nebo složitým obdobím. Proto ve sboru nabízíme duchovní péči a provázení pro jednotlivce i manželské páry. Tuto službu nabízí naše pastorační skupina, kazatel i staršovstvo, dle jejich časových možností. Více informací najdete na našem webu www.betanie.cz v sekci Pastorace a poradenství.

Workshop pro TÁTY

Tátové - od září začíná nový běh Workshopu o rodičovství pro Vás. Půjdeme za Bohem pro moudrost. Je to ověřený zdroj. S cílem, abychom k Bohu vedli i naše děti. Velkou část práce budeme mít pochopitelně sami se sebou. Kdo si chcete vyhrnout rukávy a projít celých 12 setkání, hlaste se u Aleše Navrátila / allesnavratil@gmail.com. Konkrétní dny se domluví se zájemci. Začínáme v září.

Členské shromáždění 11. 9. bezprostředně po bohoslužbě – potřeba účasti min. 50% členů!

VŽDY JSME V BETANII BRALI ZA SAMOZŘEJMOST, ŽE O FINANCÍCH STANICE NA SKÁLE SI ROZHODUJE STANICE SAMA. NYNÍ V SOUVISLOSTI S PŘIPRAVOVANÝM UKONČENÍM ČINNOSTI STANICE A ROZHODNUTÍM O ČÁSTCE PŘESAHUJÍCÍ VÍCE JAK 2 MIL KČ, VIDÍME ZA NUTNÉ, DLE ŘÁDU, ABY SE K TOMU VYJÁDŘILO CELOSBOROVÉ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ (PRÁVNĚ JDE TOTIŽ O FINANCE PATŘÍCÍ BETANII, JAKOŽTO SBORU, KTERÉHO JE STANICE NA SKÁLE SOUČÁSTÍ). ZA MORÁLNÍ A PŘED BOHEM SPRÁVNÉ VNÍMÁME, ŽE O TĚCHTO FINANCÍCH MÁ ROZHODNOUT SAMA STANICE, KTERÁ K TOMU OVŠEM POTŘEBUJE MANDÁT CELÉHO SBORU.

Sbírka z minulé neděle

Sbírka z neděle 7.8.2022 činila 2.672,- Kč a je určena na potřeby našeho sboru. Všem dárcům děkujeme za jejich podporu Božího díla tímto způsobem.