Kázání

Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám

28. 11. 2021
Život - Jozef Ličko
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Lukáš 1:35-55
5. 12. 2021
Naděje - Aleš Navrátil
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Lukáš 2:21-39
12. 12. 2021
Budoucnost - Aleš Navrátil
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Zjevení Janovo 1:4-8
19. 12. 2021
Světlo - Petr Dvořáček
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Jan 8:12-14; Efezským 5:8-11