Kázání

Série Tempo života

9. 6. 2013
Vnitřní svět - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: 1. List Korintským 9:24-27, Matouš 11:28-30
16. 6. 2013
Vnitřní síly - Pavel Lukáš
Série Tempo života
Verš: Izaiáš 40:od 27v.
23. 6. 2013
Změna unvnitř - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: 1.Samuelova 17:45-50, Židům 12:11-12
30. 6. 2013
Podobenství o fíkovníku a vinaři - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: Lukáš 13:1-9