Kázání

Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)

17. 11. 2019
Odvaha - Mojmír Macháček
Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)
Verš: Jeremjáš 1:14-19; Jan 20:19-22; 2. Timoteovi 1:6-10
24. 11. 2019
Láska - Petr Dvořáček
Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)
Verš: 1. Korintským 13:4-7