Kázání

Série Jak uspět?

1. 9. 2019
Jak restartovat život? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Matouš 23:13-26
8. 9. 2019
Jak se nevyčerpat? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Marek 4:13; 2. Mojžíšova 20:10; Lukáš 4:17-21
15. 9. 2019
Jak se stát vítězem? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Matouš 7:13-14; Jan 15:18-20; Matouš 7:28-29