Kázání

Série Víra, která ovlivňuje realitu

3. 7. 2022
Zkoušky života - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 1:1-8 a 12
10. 7. 2022
Zkoušky a pokušení srdce - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 1:12-27
31. 7. 2022
Konflikty a hédonismus - Pavel Eleder
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:1-10
7. 8. 2022
Naše a Boží plány - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:13-17