Kázání

Série Falešní bohové dneška

28. 4. 2019
Jak je poznat a zbavit se jich - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Jeremjáš 2:1-13
12. 5. 2019
Majetek a moc - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Deuteronomium 8:12-19; 1. Timoteovi 6:6-19