Kázání

Série Léto ve Filipech

29. 6. 2014
Léto ve Filipech 1 - Pali Kušnierik
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 1:3-11
13. 7. 2014
Léto ve Filipech 3 - Jiří Lukl
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
27. 7. 2014
Léto ve Filipech 4 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
3. 8. 2014
Léto ve Filipech 5 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
10. 8. 2014
Léto ve Filipech 6 - Jiří Palacký
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 3:1-11
17. 8. 2014
Léto ve Filipech 7 - Mark Oshman
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 3:12-21
24. 8. 2014
Léto ve Filipech 8 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 4:1-9
31. 8. 2014
Léto ve Filipech 9 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 4:10-23