Kázání

Série Duchovní střet

1. 5. 2016
Kdo nám podráží nohy? - Petr Dvořáček
Série Duchovní střet
Verš: Efezským 6:10-19, 1. Petr 5:8-11, 1. Korintským 15:21-28