Kázání

Série Vize Betanie

5. 1. 2014
Betánská vize - Petr Dvořáček
Série Vize Betanie
Verš: Lk 10:1-6
19. 1. 2014
O přijímání - Zdeněk Frömel
Série Vize Betanie
Verš: Řím 14:1 - 15:11