Kázání

Série OnOnline: Modlitba

21. 4. 2013
Modlitba jako dar - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Matouš 6:6-8, Jakub 1:6-8
28. 4. 2013
Když nebe mlčí - Tomáš Lásko
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Jób 30: 15-27, Skutky 9:1-16
5. 5. 2013
Modlitba jako zbraň - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Ef 6:10-20, Ex 32:7-14
12. 5. 2013
Modlitby Ježíše - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Lukáš 9:28-36, Lukáš 11:1-4