Kázání

Série Falešná víra

2. 9. 2018
"Trendy" víra - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: 2. Timoteovi 2:14-17, 3:1-5, 4:2-8
9. 9. 2018
Otrocká víra - Aleš Navrátil
Série Falešná víra
Verš: Galatským 4:3-7
16. 9. 2018
Pupek světa - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Genesis 3:1-6; List Judův 1:12; Lukáš 9:23; Galatským 5:13-25; Lukáš 12:4-7; Filipským 2:3-8
23. 9. 2018
Na pohodu - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Matouš 20:28; Galatským 5:13; 2. Korintským 6:10
30. 9. 2018
Opilá víra - Pavel Lukáš
Série Falešná víra
Verš: Numeri 13:1-2, 17-21, 25-33
7. 10. 2018
Ve druhé osobě - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Jan 14:8-12