Kázání

Série Tajemství života

16. 6. 2019
Život v Kristu - Tomáš Lásko
Série Tajemství života
Verš: Koloským 3:1-17
23. 6. 2019
Utrpení - Jan Valošek
Série Tajemství života
Verš: List Jakubův 1; Zjevení Janovo 21:3-7
30. 6. 2019
Poslání - Vladimír Karásek
Série Tajemství života
Verš: Lukáš 1:11-17; Lukáš 1:62-65; Matouš 3:1-10
7. 7. 2019
Nové stvoření - Jozef Ličko
Série Tajemství života
Verš: 2. Korintským 5:14-21