Kázání

Série More and More

4. 11. 2012
Masáž - Petr Dvořáček
Série More and More
Verš: 1.Timoteova 6:6-19
11. 11. 2012
Potřeby - Petr Dvořáček
Série More and More
Verš: Matouš 6:19-34