Kázání

Série ONonLINE: Na tělo

7. 10. 2012
Podívej se do zrcadla - Petr Dvořáček
Série ONonLINE: Na tělo
Verš: Přísloví 4:20-27
14. 10. 2012
Podívej se druhému do očí - Petr Dvořáček
Série ONonLINE: Na tělo
Verš: Žalm 15, Galatským 5:18