Kázání

Série Rodina (2017)

5. 2. 2017
Poctivost v manželství - Petr Dvořáček
Série Rodina (2017)
Verš: Ef 4:25, Ef 5:31-33, Př 4:20-27, Př 21:2
12. 2. 2017
Odpuštění v rodině - Bohunka Horská
Série Rodina (2017)
Verš: Matouš 18:21-35
19. 2. 2017
Manželství a práce - Tomáš Lásko
Série Rodina (2017)
Verš: Efezským 5:20-33