Kázání

Série Advent 2019

1. 12. 2019
Všechno něco stojí - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: Filipským 2:5-11
8. 12. 2019
K čemu vánoce? - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: 5. Mojžíšova 32:46; 1. Královská 2:3; Kazatel 12:13-14; Skutky apoštolské 20:24 / Efezským 3:17; Galatským 5:22; 1. Mojžíšova 1:26; Matouš 6:33; Jan 20:21; Jan 13:35; Lukáš 10:27
15. 12. 2019
Naděje jako dar - Jozef Ličko
Série Advent 2019
Verš: Efezským 1:17-20; 1. List Petrův 1:3-5; 2. Korintským 4:17-18; Římanům 8:16-18
22. 12. 2019
Sám uprostřed davu - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: Izajáš 49