Kázání

Série Duch svatý

15. 4. 2018
Duch svatý - osoba a jeho role - Petr Dvořáček
Série Duch svatý
Verš: Jan 15:26 - 16:15
22. 4. 2018
Duch svatý - proroctví - Václav Andrš
Série Duch svatý
Verš: 1. Korintským 14
29. 4. 2018
Duch svatý - dary Ducha - Michael Carlson
Série Duch svatý
Verš: 1. Korinským 12:7-22
13. 5. 2018
Plody Ducha svatého - Petr Dvořáček
Série Duch svatý
Verš: Galatským 5:19-25
20. 5. 2018
Uzdravení a posila v Duchu svatém - Vladimír Karásek
Série Duch svatý
Verš: Skutky apoštolské 3:1-26