Kázání

Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny

8. 5. 2022
Nečekané obrácení - Aleš Navrátil
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 2:14-41
29. 5. 2022
Moc bezmocných - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 1:1-11
12. 6. 2022
Štěpánovo svědectví - Aleš Navrátil
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: 2. Korintským 3:11-18
19. 6. 2022
Obchod s Bohem - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 8:4-25
26. 6. 2022
Saul - Jozef Ličko
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: 1. Korintským 15:1-10; Skutky apoštolské 9:1-18