Kázání

Série Důvěra Bohu ve 3 směrech

24. 2. 2019
I. VZHŮRU k Bohu - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: 1. List Janův 4:7-21
3. 3. 2019
II. VEN do okolí - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: Matouš 6:31-33
10. 3. 2019
III. DOVNITŘ - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: Římanům 12:9-17