Kázání

Série Má moje práce smysl?

28. 2. 2021
Čím začíná dobrá práce? - Aleš Navrátil
Série Má moje práce smysl?
Verš: Exodus 20:8-11; Genesis 2:2-3; Izajáš 58:13-14
7. 3. 2021
Co se s tou prací stalo?! - Petr Dvořáček
Série Má moje práce smysl?
Verš: Genesis 2:4-15
14. 3. 2021
Boží práce! - Petr Dvořáček
Série Má moje práce smysl?
Verš: Koloským 3:22-25