Kázání

Série Evangelium v rytmu života

11. 9. 2016
Evangelium při jídle - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Jan 2:1-11; Matouš 11:16-19
18. 9. 2016
Evangelium v práci - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Genesis 11:1-9; Izaiáš 65:21-23; Jan 5:17
25. 9. 2016
Evangelium v rodině a odpočinku - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Deuteronomium 6:4-6; Přísloví 29:18
2. 10. 2016
Evangelium ve vztazích - Tomáš Lásko
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Marek 12:28-34; Skutky 15:36-41
16. 10. 2016
Evangelium v praxi, v činech, ... - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Genesis 12:1-3; Matouš 25:31-46