Kázání

Série Manželství a rodina

17. 9. 2023
Co Bůh stvořil dobrého a jak se to zvrtává - Aleš Navrátil
Série Manželství a rodina
Verš: 1. Mojžíšova 1:26-28, 2:7-9, 2:18-25 a 3:1-21
8. 10. 2023
Rodina plná Ducha svatého - Aleš Navrátil
Série Manželství a rodina
Verš: Efezským 5:15-21 a 6:1-4