Kázání

Série Podobenství o nás

21. 6. 2020
Cesta k Bohu - Zdeněk Frőmel
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 13:3-23
28. 6. 2020
O pokladu a o perle - Jan Valošek
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 13:44-46
5. 7. 2020
O nemilosrdném služebníku - Jozef Ličko
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 18:23-35
12. 7. 2020
O dvou synech - Bohunka Horská
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 21:28-32
2. 8. 2020
Přemýšlej! - Petr Dvořáček
Série Podobenství o nás
Verš: Lukáš 16:1-9
23. 8. 2020
Služba - Aleš Navrátil
Série Podobenství o nás
Verš: Žalm 84:11; Lukáš 19:11-27
30. 8. 2020
O zlých vinařích - Petr Dvořáček
Série Podobenství o nás
Verš: Lukáš 20:9-19