Kázání

Série Manželství & rodina

19. 1. 2020
Být manželem, být manželkou - John a Sandie Dostalovi
Série Manželství & rodina
Verš: 1. Mojžíšova 1:27; 1. Mojžíšova 2:18-20 a 21-24; Efezským 5:21-24; 1. List Petrův 3:1-6; 1. List Petrův 3:7; Přísloví 31:10-12
26. 1. 2020
Vychovávat, a jak? - Daniel Fér
Série Manželství & rodina
Verš: 2. Korintským 6:18
2. 2. 2020
Základy manželství - Zdeněk Frőmel
Série Manželství & rodina
Verš: 1. Korintským 7:17-35