Kázání

Série Dopisy apoštola Jana tobě!

4. 7. 2021
Světlo nebo lež? - Petr Dvořáček
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 1:1 - 2:11
18. 7. 2021
Kam srdce, tam oči - Aleš Navrátil
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 2:15-17