Kázání

Série Rodina víry, naděje a lásky

2. 10. 2022
O naději - Pavel Eleder
Série Rodina víry, naděje a lásky
Verš: 1. Korintským 13:13
9. 10. 2022
O lásce - Aleš Navrátil
Série Rodina víry, naděje a lásky
Verš: 1. Korintským 13:1-7 a 13; Efezským 5:1-2