Kázání

Série On onLINE

18. 9. 2011
Fides Christi (víra) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Židům 11,1-6 a Jakub 2,14-26
25. 9. 2011
O 180° (pokání) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Lukáš 13:1-5, Izaiáš 55:6-7
2. 10. 2011
(Od)Pusť to! (odpuštění) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Matouš 18:23-35
9. 10. 2011
Cestou necestou (povolání) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: List Římanům 8, 1. Mojžíšova 12:1-4, List Efezským 4:11-12
16. 10. 2011
Bůh loutkař? (boží vůle) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: List Efezským 5:8-20
23. 10. 2011
Zkusit se pokusit (pokušení) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Lukáš 4:1-14
30. 10. 2011
V záři svatozáře (posvěcený charakter) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: 1. Jan 3:1-3, Leviticus 20:7-8, 1. Petr 1:13-16
6. 11. 2011
Růst, ale ne do země (duchovní růst) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Židům 5:11, Koloským 1:9, 1.Mojžíšova 32:23
13. 11. 2011
Nevěra či víra? (věrnost Bohu) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Ozeáš 4:1-3, Izaiáš 1:25-26, Lukáš 16:10-12
20. 11. 2011
Life style (služba jako životní styl) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Matouš 25:31-46, Marek 10:42-45