Kázání

Série (Ne)stát se rodiči

10. 1. 2021
Otcovství - Petr Dvořáček
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Ž 8:5-7; Gn 2:15; Žd 12:5-6; Žd 12:11; Mt 6:4; Mt 6:8; Mt 11:27; Lk 5:16; Gn 8:21-22
17. 1. 2021
Rodičovství a na co se připravit - Aleš Navrátil
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Efezským 4:31-32; Římanům 7:15-25
24. 1. 2021
Singles - Petr Kučera
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: 1. Mojžíšova 2:18-25; Matouš 19:3-12
31. 1. 2021
Mateřství - John Dostal
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: 2Tm3:12-17; Ef4:17-24; Iz66:13; Iz49:15; Ž127:3-4; Př31:26-30; Ž139:13; Deut.6:4-7; Ž78:5-7; Ž145:3-4,8,13,17,18; Př23:22-25; Ž68:5; 2K12:9; 2Tm1:5; Ef6:11-20