Kázání

Série (Ne)stát se rodiči

10. 1. 2021
Otcovství - Petr Dvořáček
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Ž 8:5-7; Gn 2:15; Žd 12:5-6; Žd 12:11; Mt 6:4; Mt 6:8; Mt 11:27; Lk 5:16; Gn 8:21-22
17. 1. 2021
Rodičovství a na co se připravit - Aleš Navrátil
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Efezským 4:31-32; Římanům 7:15-25